44694. lajstromszámú szabadalom • Dugaszológép

megjelent 1909. évi március Jiö 26-án. MAGY. KIK SZABADALMI tBu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44694. szám. XVIIIM. OSZTÁLY. Dugaszoló gép. ULMANN NORBERT CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 7-ike. Elsőbbsége 1907 augusztus 21-ike. A jelen találmány tárgya dugaszoló gép, melynél egy isúlyemeltyű felállítása révén egy, a kifőzött, nedves és ^esetleg impreg­nált parafadugókat kiszorítló pofa eltola­tik, majd egy dugattyú a palack szája f ölé tolt dugattyút a palackba beisajtolja. Ás eddigi ily dugaszoló gépek azzal a liátránnyal bírnak, hogy ezeknél ja dugó csak akkor szioríttiatik össze, mikor az mar a palack fölé jutott, minek folytán a ki­szorított tisztátalan folyíadék részben a pa­lackba jut; azonkívül nincsen biztosítékunk arra nézve, hogy nem hengeres vagy élek­kel biró dugóknál pontosan hengeres saj­tolást és különböző átmérők esetén az átr. mérőnek a palacknyak nyílásához pontosan alkalmazkodó, [szabályozható csökkenését érjük el. A jelen találmány szerint már most a dugó a súlyemeltyű révén előretolt sajtoló pofa segélyével két, rúgó hatása alatt egy­másfelé szorított pofára szoríttatik és per­dig oly helyen, mely a palack szájától ol­dalt lévén, azzal semmiféle összeköttetés^ ben sincsen. A f olyadéknak kiszorítása utám, amikor is az oldalt elvezethető, a dugó a sajtoló pofa segélyével a két másik pofa közé szoríttatik, mely utóbbiak kitérvén, a dugó eigy, pontosan a palack szája fölött . elrendezett hengere® hüvelybe jut, mely-i nek hasítékát a tovább behatoló sajtolj pofa elzárja. A minden oldalról egyenlő nyomással körülzárt, pontosan hengeresre és a kivánt átmérőre sajtolt dugó már most a lefelé járó dugattyú segélyével a par lackba sajtoltatik. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün-1 tetve. Az 1. ábra részben nézet, részben függélyes metszet; a 2. ábra részben nézet, részben vízszintes metszet. A (c) kulissza (1. lábra), melynek (g) karja a (h) dugattyút hordja és mely az (a) állványon a (b) súly emel tyű (2. ábra) segélyével ismert módon eltolhatóan van elrendezve, a vízszintes irányban eltolható (f) sajtoló pofával összekötött (d) csappal ' működik együtt (1. ábra). Az állvánnyal I csavarok segélyével (mereven összekötött I (i) tokban a hengeres (k) hüvely van iel­j rendezve, mely pontosan a palack fölött áll és a lefelé járó (h) dugattyút vezeti. Ezen hüvely OS 3r tok (j) födele között egy i nyílás van elrendezive oly célból, hogy a | nedves dugó betolassák és ekként az (f) sajtoló pofa pályájába hozassék. Ezen nyí-

Next

/
Thumbnails
Contents