44649. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági lámpa

Megjelent 1909. évi március iió 24-éu, MAGY. KíR. SZABADALMI Wm HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44649. szám. Il/d. OSZTÁLY. Biztonsági lámpa. KOVACIC BALÁZS MECHANIKUS PITTSBURGBAN. A bejelentés napja 1908 julius hó i-je. Jelen találmány tárgya oly biztonsági lámpa, amelynek célja a lámpa lángját tel­jesen megbízható módon eloltani, ha a lám­pát fölemeljük, vagy ha a lámpa véletle­nül fölbillen avagy fölborul, célja tehát épen szerkezeténél fogva az esetleges földöntés következtében eddig történt robbanás meg­gátlása. A találmány lényege a mellékelt rajz alapján az alábbi leírásban van bővebben kifejtve. A mellékelt rajz 1. ábrája egy a jelen találmány szerinti, körégővel ellátott biztonsági lámpa függőle­ges metszete, a .2. ábra a jelen találmány szerinti bizton­sági szerkezettel ellátott közönséges lámpa részben metszett oldalnézete, a 3. ábra ugyanehhez tartozó fölülnézet, a 4._ ábra egy a találmány szerinti bizton­sági szerkezettel ellátott másfajta, úgyne­vezett alapos égő»-jű lámpa részben met­szett oldalnézete, végre az 5. ábra egy a jelen találmány szerinti kioltó szerkezettel ellátott kettős égő fölül­nézete. A biztonsági lámpa (1. ábra) (1) edénye a leszerelhető (2) körégővel van ellátva. Az (1) edényen át a (2) égőbe az (5) állvány csőszerű folytatása nyúlik föl, amelyet a hengeres (6) bél vesz körül. A belet a (2) égő hengeres (7) tokja zárja körül. Az (5) állványba a kétrészű és a hosszú­kás (9) vezetőréssel ellátott (8) cső van be­erősítve. A (9) réssel szemben az (5) állvány­ban a (10) rés van kimetszve. A kétrészű (8) csőben a (11) rúd van elhelyezve, amelybe a (9) és (LO) réseken átnyúló (12) csa­var, illetve fogantyú van becsavarva, mely fogantyú a lámpa rendes használata, illetve egyik helyről a másikra vitele alkalmával az ujjal tartandó, helyesebben alátámasz­tandó, nehogy a (14) rúgó hatása alatt nem i kívánt esetben a lámpa eloltassék. A (11) rúd fölső vége a (3) állvány cső­szerű folytatásából az égő (7) tokja fölé ki­nyúlik és egy a láng eloltására szolgáló és beállítható (13) süveggel van ellátva, amely ha a (11) rúd lefelé tolódik, az állvány cső­szerű folytatására és az égő (7) tokjára épen ráillik. A (11) rudat a (14) tekercsrúgó veszi kö­rül, melynek alsó vége a (11) rúdhoz van erősítve, míg fölső vége a (8) hüvelyben nyugszik és így az asztalra támaszkodva a (14) rúgót megfeszítve tartja. Mihelyt azon­ban a lámpát fölemeljük, vagy helyéről elmozdítjuk, vagy a lámpa fölborul, a (14)

Next

/
Thumbnails
Contents