44627. lajstromszámú szabadalom • Bevezetőcsősüveg

Megjelent 1909. évi március hó 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI jHB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44627. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Bevezetőcsősüveg. AKTIENGESELLSCHAFT FÜR ELEKTROTECHNISCHE UNTER­NEHMUNGEN CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 3-ika. Oly bevezető csősüvegek, melyek fölül zárt, oldalt több bevezető hasítékkal ellár­tott porcellánhengeonből állanak és melyek­nél a henger födele az említett bevezető^ hasítékokkal eső és hó ellen védő süveg gyanánt van kiképezve, ismeretesek. A találmány tárgyát képező és a csatolt rajz 1. ábráján hosszmetszetben, 2. ábráján felülnézetben látható bevezető süveg az ismertektől annyiban tér el, hogy (b) védőfödele különálló darabot alkot és az (a) porcellánhenger fölső véigén kiképez zett és a védősüveg belső csavarmeneteibe illő csavar segélyével van a hengeres részr szel összekötve. Ezt a kapcsolatot azután létesítjük, mikor a drótokat a csőből ki­húztuk és lehajlítottuk. A hasítékok a hen­ger födéléiig meg vannak nyújtva és ebbe bevágnak úgy, hogy a drótokat függélyes irányban kivezethetjük és azután lehajlít­hatjuk, minek megtörténte után a süveget fölcsavarjuk. SZABADALMI IGÉNY. Bevezető csősüveg, jellemezve agy leve­hető föctél által, melyet belső menetei segélyével lehet a bevezető hasítékokkal ellátott hengerre fölcsavarni. (1 rajzlap melléki ette'.) •M-LM 3É62V&NV 1 ÍHSAFLÁO NVOMOIJI

Next

/
Thumbnails
Contents