44621. lajstromszámú szabadalom • Utánállítható béllel és szabadon fekvő bélvéggel bíró petróleum kéklángzó

(bélcsavar) kapaszkodik. A bél a (h, i) csövek által képezett bélvezeték által van körülvéve; (k) az égő korongot jelzi. A (h, i) csövek végét a mozgó vezeték­részt képező (1, m) csövek fogják körül, melyek fölső részükön a megfelelő mér­tékig szűkíttetnek. A külső (1) csőre a kí­vülről fölszálló légáram kitérítésére szol­gáló ismeretes (n) gyűrű van erősítve. Az í egy-egy csővel összekötött két (o, p) rúd , az oldalt lévő levegőhozzá vezető nyílások | (4. ábra) közelében a (q) fogasrúddá egye- j sül, melybe a haj tó tengelyt körülvevő cső- j alakú (s) tengelyen elrendezett (r) fogasr kerék kapaszkodik. Az (s) tengelyre van erősítve a rúgós (t) kar, mely a lángzó külső részén elrendezett (u) ívdarab men­tén elmozgatható és az egyúttal a fogan­tyút is képező (v) peckével az ívdarab há­rom bevágásának egyikébe becsapppan. A j (w) ívdarab célszerűen az «égés», «gyúj­tás., «eloltás» fölirásokkal van ellátva. Az 1. ábrán föltűn te tett középállásban a bélnek említett beállítása, lesimítana és a gyújtás eszközöltetik. Ha ezt követőleg a (t) kart balra fektetjük át, a mozgatható (1, m) vezetékrész lesülyesztáss által a bél az előre meghatározott mértékkel kilép. 1 Ha a kart teljesen jobbra fektetjük, a mozgó vezetékrész a bélvég fölé mozog és a lángot eloltja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Utánállítható béllel és szabadon fekvő bélvéggel ellátott petroleum-kéklángzó, jellemezve a nyugalmi helyzetében lévő bél mentén a bél utánállítására szolgáló alkatrészektől függetlenül eltolható és a gyújtási és égési helyzetben önműkö­dően rögzített (1, m) bélvezeték által, melyen belül a bél a bélvezetéknek a gyújtási helyzetbe való hozása után elő­ször is az (1, m) vezeték fölső nyílásá­val egy síkba hozatik és lesimíttatik, mire az (1, m) bélvezeték a bél helyzeté­nek megváltoztatása nélkül a bél men­tén az égési helyzetbe letolatik, mely helyzetben a bél a vezeték nyílása fö­lött a rendes égésnek megfelelő mér­tékben túlér. 2. Az 1. igényben védett lángzó foganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az eltolható (1, m) bélvezeték a gyúj­tási helyzet fölött fekvő eltolási hely­zetbe tolhatóan van elrendezve, ami ál­tal az 1. igényben védett berendezés a lámpa eloltására is használható. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents