44572. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oly épületrészeknek, melyek eddig fából (deszkából) készültek, külső behatásnak ellenálló masszából való előállítására

Megjelent liíOt). évi március hó 11-én. MAGY. ggj* KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44572. szám. IY/h/1. OSZTÁLY. Eljárás oly épületrészeknek, melyek eddig fából (deszkából) készültek, külső behatásnak ellenálló masszából való előállítására. VÁGÓ JÓZSEF ÉPÍTŐMŰVÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 március hó 18-ika. Ismeretes, hogy az épületeknek külön­böző alkatrészei, mint pl. ajtók, parapetek (ablak alatti mellvédek), deszka-válaszfalak és egyéb hasonló, melyek közönségesen fá­ból készülnek, az időjárás, légköri nedvesség, hős tb. hatásának nem képesek ellenállani, ha­nem ezek befolyása alatt megrepednek, meg­vetődnek, méretet változtatnak stb. E hát­rányok elkerülésére fából (deszkából) való említett épületrészeket tagozottan kell ki­képezni, hogy a különböző irányban futó szálak a külső behatások folytán előidéződő alak- és méretváltozásokat lehetőleg elhá­rítsák. Hogy azonban evvel az eljárással a célt elérni csak nagy nehezen, vagy se­hogy sem lehet, arra legjobb példa a tagozott ajtók részeinek egymásba való eresztései mentén nagyon gyakran tapasztalható rés, mely néha nagyobb méreteket is ölt, leg­többször azonban a festetlen fölületeknek fölszínre hozásával egyrészt az ajtót csúfítja el, másrészt az eresztést meglazítván, az ajtószerkezetet gyöngíti. Sok más közismert hátránytól eltekintve azonban a legnagyobb kellemetlenséget ezen említett tagozatok zu­gaiba és hornyaiba lerakodó por, piszok stb. okozza, ami különösen középületekben, iskolákban, intézetekben, színházakban és főleg kórházakban káros. A találmány értelmében ezeket a hátrá­nyokat azáltal hárítjuk el, hogy ezeket az említett épületrészeket (ajtószárnyakat, ab­lakalatti mellvédeket és hasonlókat) nem tagozottan, hanem rés, eresztés stb. nélkül egyetlen lapból állítjuk elő. Erre a ki­vitelre azonban az általános használatos fa közismert hátrányos tulajdonságainál fogva nem alkalmas. Szükségesnek mutatkozik tehát olyan eljárásnak alkalmazása, mellyel alkalmas anyagból olyan épületrészeket (ajtó­szárnyakat stb.) állíthatunk, melyek a fa jó tulajdonságainak (könnyűség, tartósság, kő-és hangszigetelés stb.) megtartása mellett annak káros tulajdonságait teljesen mellő­zik, amellett pedig semmivel sem drá­gábbak. A találmánynak tárgyát képező eljárás­nak lényege az, hogy megfelelő mintába, esetleg valamilyen keret, vagy foglalat alkal­mazása mellett alkalmas plasztikus anyagot verünk, sajtolunk, vagy döngölünk, mimellett a tartósság növelése és az anyagnak jobb megtartása céljából a foglalatban, illetőleg a mintában a massza beverése előtt drót-

Next

/
Thumbnails
Contents