44516. lajstromszámú szabadalom • Vastest forgóáramú indukciós áramszámlálókhoz

Megjelent 1909. évi február hó 27-én. MAGY. gfe* KIR. SZABADALMI jB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44516. szám. VII/c. OSZTÁLY Vastest forgó áramb indukció és áramszámlálókhoz. DR ARON HERMANN TANÁR CHARLOTTENBURGBEN. A bejelentés napja 1908 jnlius hó 4-ike. Az Aron-féle kapcsolással biró forgó áramú indukciós áramszámlálók két mérő­rendszerrel vannak ellátva, melyek mind­egyike aluminiumtárcsára /hat; rendesen mindkét tárcsát egy közös tengelyre sze­reljük. Eddig minden rendszer feszültségi teker­cselését különálló vastesteken rendezték el. A két rendSiZier egymás fölött való al­kalmazása folytán bizonyos szerkezeti ma­gasságra volt szükség. Jelen találmány célja ezen szerkezsti ma­gasságnak azáltal való csökkentése, hogy mindkét rendszer elektromágneseinek vas­testei egy darabból készülnek, ill. egymás­sal összeköttetésben állanak olykepen, hogy mindkét rendszer erővonalainak egy része ugyanazt a vasdarabot jközösen' átjárja. Különösen egyszerű elrendezést nyerünk, ha minden egyes rendszer elektromágneses testeinek U-alakot adunk. A két U-alakú | test összerakása által H-alakú test keleti kezik, melynek két alsó szárán az egyik rendszer két feszültségi csévéje, két fölső szárán pedig a másik rendszer két feszült­ségi csévéje van elrendezve. Az erővona­lak a közös harántrészen át záratnak. A mellékelt rajzon ilyen berendezés fo­ganatosítás! alakja van föltüntetve, (a)-val a főáramtekercsek, (b)-vel a feszültségi tekercsek, (c)-vel mindkét rendszernek Pi­aiakban összerakott elektromágneses testei, (d)-vel pedig az aluminiumlemezek van­nak jelölve. SZABADALMI IGÉNY. Vastest forgóáramú indukciós áramszám­lálók feszültségi tekercsei számára, az­által jellemezve, hogy a két rendszer U-alakú vastestei az erővonalak közös visszavezetése céljából H-alakú testté vannak egyesítve. (1 rajzlap melléklettel.) RÉSZVÉNY ~AASA»4G NVOMO/Ü* BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents