44485. lajstromszámú szabadalom • Kemence húsnak és hasonló árúknak füstöléséhez

Megjelent 1909. évi február iió 21-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 44485. szám. IV/e OSZTÁLY. Kemence húsnak és hasonló árúknak füstöléséhez. wegmann józsef kereskedő st. pöltenben. A bejelentés napja 1908 junias hó 16-ika. A jelen találmány tárgya kemence hús­nak és hasonló áruknak füstöléséhez, mely találmánynak lényege az, hogy a füstölőtér a tüzelötértől szitaszövet által van elvá­lasztva. Ezen berendezés megakadályozza egyrészt a lángnak a füstölőtérbe való be­hatolását, másrészt pedig a füstgázoknak egyenletes elosztását idézi elő. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra a füstölő kemencének hosszmet­szete. A 2. ábra harántmetszet. A 3. ábra a kemence egy részének elöl­nézete. A 4. ábra részletrajz. A kemence az (l) tüzelőtérből (1. ábra) és a (2) füstölőkamarából áll, mely terek a (3) drótszitaszövet által vannak egymástól elválasztva és célszerűen egymás fölött el­rendezve. A tüzelőtér szekrény alakjával bír és a kemencébe tolható. A kemence mellső és hátsó falában váltakozva elren­dezett (4) harántfalak (4. ábra) megakadá­lyozzák a tüzelőanyagnak gyors elégését és csak a harántfalak által létesített kigyó­szerü út mentén való lassú elégését teszik lehetővé. A tüzelőanyag, pl. fürészpor, cél­szerűen az (1) szekrénynek belső sarkában gyújtatik meg úgy, hogy az égés csak egy irányban terjedhet tova. A fejlődő füstgázok a (3) szitaszövet által (2. ábra) egyenletesen osztatnak el és a szitaszövet fölött a kemencének egymás­sal szemben fekvő oldalfalaiban több (5) nyílás van elrendezve, mely nyílásokon át áramlik be a füstgázoknak hűtéséhez és szárításához szükséges levegő. A kemence hátsó falában elrendezett (5) nyílások a (6) tolattyú által részben vagy egészben elzár­hatók úgy, hogy a légbevezetés szabályoz­ható. Az (5) nyílások esetleg a (7) szita­szövettel is befödhetők. A füstölőkamarában (8) szögvasak és (9) horgok vannak elren­dezve és ezekre függesztetnek a füstölendő árúk fölvételére szolgáló drótállványok. A füstölőkamarák a (10) szárnyajtók (3. ábra) nyitása által közelíthetők meg, mely ajtók a (11) retesz segélyével zárhatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kemence húsnak és hasonló áruknak füstöléséhez, jellemez azáltal, hogy a füstölőkamara egy szitaszövet által van a tüzelőtértől elválasztva oly célból, hogy a lángok a füstölőkamrába való behatolását megakadályozzuk és a füst-

Next

/
Thumbnails
Contents