44462. lajstromszámú szabadalom • Székekhez és más bútorokhoz való láb

Megjelent 1909. évi február hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44462. szám. V1II/C. OSZTÁLY. Székekhez és más bútorokhoz való láb. HÓSEL EMERICH MŰVEZETŐ WIENER-NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 22-ike. A jelen találmány egy székekhez vagy másfajta bútorokhoz való lábra vonatkozik és lényegileg abban áll, hogy a lábat egy gumiból vagy más hasonló anyagból ké­szült talppal látjuk el, miáltal megóvjuk a padozatot a rongálástól és elkerüljük azt a bántó zörejt, melyet a székek vagy bú­torok ide-oda való tologatásuk közben okoznak. A rugalmas talp alkalmazásának további előnye még az is, hogy a széklábak kü­lönböző hosszúságai folytán beálló bicegés megszűnik, a szék biztosan áll és a szék­lábak egyenlőtlen igénybevétele nem gya­korol káros befolyást. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosításait tünteti föl. Az 1. ábra egy talppal ellátott széklábat tün­tet föl metszetben, míg a 2. és 3. ábrák a talp megerősítéséhez használt hüvely foganatosításait ábrázolják. Az 1. ábrában megrajzolt kiviteli alak­nál, az (1) talp egy hengeres (2) toldattal van ellátva, mely a (3) lábnak hasonló alakú bemélyedésébe van betolva. A talp alsó fölületére egy teljesen sima és aránylag kemény anyagból való (4) lap van rávul­kanizálva, vagy pedig a talp alsó rétege van vulkanizálás által simára és keményre készítve. A talp megerősítése ezen esetben célszerűen valamely ragasztószer által tör­ténik. A 2. ábrában föltüntetett foganatosítás­nál a talp éppen úgy kúposán van kiké­pezve, mint a (3) székláb vége és egy rája húzott lefelé vékonyodó (5) hüvellyel van azzal összekötve. A másik foganatosításnál (3. ábra) egy kettőskúp alakú (5) hüvely van alkalmazva, mely egyrészt a (3) széklábat, másrészt az (1) talpat szorosan körülzárja. A megterhelt szék súlya úgy a széklábat, mint a talpat mindig jobban és jobban belészorítja a kettőskúpba úgy, hogy ez a megerősítés igen tartósnak bizonyul. Magától értetődik, hogy más bútordarabok lábai is hasonló módon lehetnek talppal ellátva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Székekhez és más bútorokhoz való láb, jellemezve azáltal, hogy az egy gumi­ból vagy más hasonló anyagból készült talppal van ellátva. 2. Az 1. igénypontban védett lábnak egy foganatosítása, jellemezve azáltal, hogy a talp alsó fölületére egy kemény sima

Next

/
Thumbnails
Contents