44460. lajstromszámú szabadalom • Zárókészülék ajtókhoz

Megjelent 1909. évi február h6 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 44460. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Zárókészülék ajtókhoz. GERST PAUL POSTATITKÁR STUTTGARTBAN. A bejelentés napja 1908 május hó 29-ike. . A találmány tárgya oly zárókészülékre vonatkozik ajtókhoz, amelynél szorítóken­gyel segélyével, amely beállíthatóan és lazán forgathatóan van az ajtókerethez erő­sített és csavarmenetekkel ellátott csap­szögön elrendezve, ezen csapszögön ülő csavaranya meghúzása útján biztos és tömör zárást érünk el. Az ismeretes hasonló be­rendezésektől a találmány tárgya abban kü­lönbözik, hogy a csavarorsó mellett az ajtó élével szemben állító csavar van elren­dezve, melyet az ajtó síkjába állíthatunk be úgy, hogy az ajtó zárásacéljából a szorító­kengyelt a szorítócsavar segélyével egy­részt az állítócsavarhoz és másrészt az ajtó­hoz szoríthatjuk. Ennek következtében a készülék minden fából vagy vasból készült ajtókereten al­kalmazható és bármilyen ajtónál akképen állítható be, hogy biztos zárást létesít­hetünk. A mellékelt rajzon a zárókészülék egy foganatosítási alakja van példaképen föl­tüntetve. Az 1. ábra a zárókészülék fölülnézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra A —B vonala szerint. Az (a) ajtókerethez az (e, e, e) facsavarok segélyével a (c) csavarorsó van erősítve. A (c) csavarorsó mellett, ennek az ajtó­tól távolabb eső oldalán elrendezett (h) állítócsavar az ajtó síkjába van beállítva. A (c) csavarorsón állíthatóan és forgat­hatóan elrendezett (f) szorítóretesz vízszin­tes használati helyzetben a szárnyas (g) csavaranya segélyével a (b) ajtóhoz és a (h) állítócsavarhoz szorítható. Az ajtó nyitása céljából a szárnyas (g) csavaranyát oldjuk; ennek folytán a szorító­retesz a (b) ajtóról lecsúszik és az ajtó éle mellett függélyes helyzetbe jut. SZABADALMI IGÉNY. Zárókészülék ajtókhoz, melynél szorítóken­gyel segélyével, amely beállíthatóan és lazán forgathatóan van az ajtókerethez erősített és csavarmenetekkel ellátott csapszögön elrendezve, ezen csapszögön ülő szárnyas csavaranya meghúzása révén biztos és tömör zárást érünk el, jellemezve azáltal, hogy a csavarmene­tes csapszög mellett, ennek az ajtótól távolabb fekvő oldalán állítócsavar van elrendezve, melyet az ajtó síkjába állít­hatunk be úgy, hogy az ajtó zárása céljából a szorítókengyelt a csavaranya segélyével egyrészt az állítócsavarhoz és másrészt az ajtóhoz szoríthatjuk. (1 rajzlap melléklettel.) BftiLAA RÉSZVÉNY IAASASÁG MYOMOÁJA HdlMfMlM

Next

/
Thumbnails
Contents