44439. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rézérceknek földolgozására rézrozsdának egyidejű nyerésével

Megjelent l»09. évi február uó 27-én MAGY. g|| KIR. SZABADALMI jBu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44439. szám. IV/h/i. OSZTÁLY­Eljárás rézérceknek földolgozására rézrozsdának egyidejű nyerésével. ABRESCH EUGEN BÁNYATULAJDONOS NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1908 junius hó 24-ike. Bizonyos rézércekből, melyek jelenleg csakis ásványi savakkal való extrahálás segélyével dolgoznak föl, az eddigieknél értékesebb termékeket kaphatunk, ha az extraháláshoz ecetsavat használunk, amikor is kristályos rézrozsdát, bázisos szénsavas rezet kapunk. Az eljárást akként foganatosítjuk, hogy megfelelő, oxydos vagy rézkarbonáttar­talmú érceket megfelelően hígított, péld. 15%-os ecetsavval kezelünk. Az ekkor elő­álló nyers lúgból szaturálás vagy desztil­lálás révén első sorban a szabad ecetsavat távolítjuk el, azután a nátrium-, kálium- . vagy ammonium-karbonátjai, ill. ezek oxyd­hydrátjai segélyével a tisztátlanságokat, mint amilyen a vas, timföld, mész stb. ki­csapjuk. A visszamaradó oldatból a réz­rozsdát kikristályosítjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás rézérceknek földolgozására rézrozs­dának egyidejű nyerésével, jellemezve azáltal, hogy megfelelő oxydos vagy rézkarbonáttartalmú érceket megfele­lően hígított ecetsavval kezelünk, az ekkor előálló nyers lúgból szaturálás vagy desztillálás útján első sorban a szabad ecetsavat távolítjuk el, azután a nátrium-, kálium- vagy ammonium-kar­bonátjainak, ill. ezek oxydhydrátjainak I adagolása révén a tisztátlanságokat, u. m. vasat, timföldet, meszet stb. ki­csapjuk és hogy végül a visszamaradó oldatból a rézrozsdát kikristályosítjuk. *AI LAA RÉSZVÉNY TÁftSASÁO NYOMOÁjA BUGdfC OTfc-

Next

/
Thumbnails
Contents