44386. lajstromszámú szabadalom • Nehezen folyó író-, vagy hasonló masszák leadására szolgáló készülék

Megjelent 1909. évi február hó 423-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jggjSM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44386. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Nehezen folyó író-, vagy hasonló masszák leadására szolgáló készülék. HÜLSSE KURT KERESKEDŐ HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1908 junius hó 18-ika Ennek a találmánynak tárgya olyan ké­szülék, mellyel nehezen folyó masszáknak kényelmes és a szükségletnek megfelelő mértékű leadása végezhető. Ez a készülék főleg plakátoknak és hasonló nagybetűs írások előállításánál szükséges nehezen folyó irómasszák készletben tartására (táró- | lására) és leadására van szánva. Mellékelt rajzon a készülék nézetben és részben metszetben van föltüntetve. A készülék lényegében egy célszerűen csőalakú üveg-, vagy hasonló anyagból való (a) tartányból áll, mely alul (b) ki­folyó nyílássá szűkül, fölső részén pedig egy (c) esőtoldattal bír, melyhez egy i (d) nyomó- (gumi)-labdával ellátott gumi-, vagy hasonló hajlékony (e) tömlő csatlako­zik. Az (a) tartány fönt lehetőleg légmen­tesen van elzárva. A zárás célszerűen az (f) parafa-, vagy hasonló dugasz és egy ráhúzott (g) gumisapka által létesíthető. Használatnál az iró-, vagy hasonló masszát az (a) tartányba tesszük, bezárjuk és irón­hoz hasonló módon kézbe vesszük. Ugyan- I azon kézbe vesszük a (d) gumilabdát is úgy, hogy pl. irásközben arra váltakozva nyomást gyakorolhatunk és ismét megszün­tethetjük a nyomást. Nyomásnál levegőt szorítunk az (a) tartányba és ezáltal iró­masszát nyomunk ki a (c) nyíláson át. Az , irómasszának mindenkori fogyasztása az alkalmazott nyomás mérvétől függ. Ezáltal egyszerű és könnyű módon sza­bályozható a gumilabdának gyengébb, vagy erősebb megnyomásával a masszának az (a) tartányból való kinyomulása vasta­gabb vagy vékonyabb vonások előállítása céljából. SZABADALMI IGÉNY. Nehezen folyó író- vagy hasonló masszák leadására szolgáló készülék, különösen plakátirás előállítására, jellemezve a massza fölött légmentesen elzárt (a) tartány által, mely (b) kifolyó nyílással és (d) nyomó- (gumi)-labda segélyé­vel előállított léghozzávezetéssel van ellátva. (1 rajzlap melléklettől.) Pallas résavénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents