44300. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyertyák öntésére

Megjelent lí)0í>. évi február hó 10-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 44B0O. szám. Xl/o. OSZTÁLY. Eljárás gyertyák öntésére. LEWY VALESKA SZÜL. GUTTSMANN KERESKEDŐ NEJE P-I/KÖNIGSBERGBEN. A bejelentés napja 1908 április hó 30-ikR. Elsőbbsége 1904 október hó l ével kezdődik. -leien találmány tárgya eljárás gyertyák­nak előállítására az ismert masszákból, amilyenek a paraffin, a stearin és a pa­raffinnak stearinnal és a legkülönfélébb anyagok hozzáadásával előállított keveréke. Az ily gyertyák öntése ma általánosan oly gyertyaöntő gépek segítségével történik, melyek kisebb-nagyobb számú fémformákat tartalmaznak. A formák főkép ólom és ón ötvözetéből, esetleg más fémek hozzáadásá­val is, készülnek. A gyertyák öntése oly­kép történik, hogy az öntőformák gőz vagy forró víz segítségével előmelegíttetnek (mimellett a melegítés foka az öntésre ke­rülő masszának minemiisége szerint külön­böző), mire a massza beöntóse következik, majd végül a formák hűtővíz segítségével tartalmukkal együtt lehűttetnek. A hűtővíz hőfokának némely gyertyamassza pl. pa­raffin- és kompoziciómassza használata al­kalmával a hűtőfolyamat végén lehetőleg alacsonynak kell lenni, hogy a gyertyák a formákból simán kijuthassanak. Bizonyos pa­raffingyertyáknál a hűtővíz hőmérsékletével 10°, sőt 6° C-ra kell lemenni, mert külön­ben a kivánt hatást nem lehet elérni. A legtöbb gyertyamassza, különösen azon masszák, melyek nagy paraffintartalommal bírnak, azon törekvést mutatják, hogy a forma falához tapadjanak; ezen törekvés a paraffintartalommal együtt nő. Ezen okból eddig minden elővigyázati rendszabály da­cára tiszta paraffingyertyáknak stearin hozzáadása nélkül valóöntése nem sikerült. A kereskedelemben előforduló ú. n. paraffin­gyertyák mindig néhány százalék stearin­tartalommal bírnak. Hogy azon nehézséget lehetőleg elkerül­jék, melyeket a gyertyáknak a formákból való kiszedése okoz, gyakran alkalmaztak gyengén kónikus formákat, melyekből a kész gyertyákat természetesen könnyebben lehetett kiszedni, mint a pontosan henger­alakú formákból. Ezen kónikus formák használata azonban azon hátránnyal jár, hogy a dugattyú, melyen a bél átvezettetik, mely továbbá a gyertya fejét felveszi és mely a massza kihűlése után a gyertya kiemelésére szolgál, nem rendezhető ez olykép fölfelé és lefelé eltolhatóan, hogy a dugattyúk egyszerű eltolása által egy és ugyanazon géppel tetszőleges hosszúságú gyertyákat lehetne önteni ; a dugattyú ugyanis kónikus formákat föltételezve,

Next

/
Thumbnails
Contents