44187. lajstromszámú szabadalom • Könnyű szállítható épület

KIR Megjelent 1901). évi január hó ‘¿7-én MAGY. SZABADALMI W HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44187. szám. VlII/a. OSZTÁLY. Könnyű szállítható épület. TESCHAUER RÓBERT MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 február hó 28-ika. alap­ablak Ezen találmány tárgya könnyű szállít­ható épület, amely egyebek közt barakkok, szükség- és munkáslakások céljára külö­nösen alkalmas. Ily épület gyorsan állítható elő és szük­ség ' esetén könnyen szállítható el bármely helyre. Mellékelt rajzon az 1. ábra ily épület egy részének rajza, a 2. ábra ugyanannak metszete, a 3. ábra nagyobb léptékű fal- és részlet vízszintes metszetben és a 4. ábra ugyanoly ajtórészlet. Az épület főfalainak szerkezete a kö­vetkező: Közönséges (ej deszkafal kétoldalt (d) parafakőlemezzel van borítva és szintén mindkét oldalt (e) vakolással ellátva. Ezen­kívül a deszkafal (f) lapos vasakkal átlós irányban össze lesz kötve. A deszkafal cél­szerűen hornyos illesztésű (3. ábra) desz­kázatta! készül. Az így készült főfalak az (a) gerendako­szorúra állíttatnak föl, a falak fölső élét pedig a (b) gerendakoszorúba fogjuk be. Ezen gerendakoszorú tartja a födélszéket is, mely (g) deszkaborítással és e fölött (h) aszfaltfödőlemezzel van burkolva. A (bj gerendakoszorú a födémet is tartja, mely tetszőleges könnyű födém lehet és esetleg szintén aszfaltlemezzel van bo­rítva. A padló az alsó gerendakoszorúra lesz helyezve. Az. épület egész alapfölülete fölé szige­telő (i) aszfaltlemez van téve. Lazább talajon az alsó (a) gerendako­szorú (k) alapfalra állítható. Válaszfalak [(m), 1. ábra] ugyanoly szer­kezetűek lehetnek, mint a főfalak, de a parafakőlemezborítás ezeknél egy vagy mindkét oldalon el is hagyható. Úgy a fölső, mint az. alsó koszorú hosz­­szanti gerendái bizonyos közökben (1) kötő­vasakkal köttetnek össze. A 3. ábrán ablakelrendezés látható, (n) az ablaktok, (o és p) a kettős ablak szár­nyai, (q) pedig nyári ablakszárny (zsalú). A 4. ábra egy külső-belső ajtó részlete, (r) az ajtótok, (s és t) ajtószárnyak. A;., ilyen épület tűzbiztos, mert falai va­koltak, födele pedig aszfalt-lemezzel van burkolva, a falak jó hőszigetelők és az épület súlya aránylag csekély úgy, hogy könnyű szerrel szállítható is, például úgy, hogy az épületet csavarok segélyével az alapfalról fölemeljük és az alsó gerenda­koszorú alá megfelelő kocsialvázat teszünk. A’S

Next

/
Thumbnails
Contents