44176. lajstromszámú szabadalom • Üllő

Megjelent 1909. évi január hó 27-éu, MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44176. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Üllő. MUCSI IMRE KOVÁCS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. A bejelentés napja 1908 május hó 22-ike. Jelen találmány bármiféle kovácsmun­kákra használható üllőre vonatkozik, mely az eddigi üllőktől abban tér el, hogy két külön munkafölülettel bír úgy, hogy az egyik munkaföliilet elkopása vagy letöre­­dezése után megfordítható és a másik munkafölülete használható. A rajzon az új üllő egy példaképein ki­viteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az üllő távlati képe és a 2. ábra keresztmetszete az üllő ágyazásának föltüntetésével. Az ismert módon kiképezett (a) munka­fölülettel szemben, tehát az üllő azon ré­szén, mely eddig esupáu az üllő beágya­zására vagy fölfekvésére szolgált egy má­sodik tetszésszerinti módon kiképezett (b) munkaföliilet van elrendezve úgy, hogy az üllő mindkét munkafölülete használható. használhatók. A (c) nyúlványon továbbá például kocsirugók kovácsolására alkalmas (e) mélyedések stb. rendezhetők el. Az ¡illő hosszában egy (f) lyuk van ki­képezve, melynek célja egyrészt az, hogy egy rúd bedugása által az üllő az egyik vagy másik munkafölület használata céljá­ból könnyen megfordítható, másrészt az üllő gyártásánál az edzés után a megerő­sítés belülről úgy történhetik, hogy ezen lyukba faszéntüzet helyezünk, úgy hogy az üllő lágyulása belülről kifelé történik, miáltal a munkafölületek kemények marad­nak és az üllő belseje lágyítható, ami vi­szont az üliő törékenységét csökkenti. Szabadalmi igények. 1. Üllő, jellemezve azáltal, hogy két vagy Az üllő kellő ágyazása céljából oldalt kinyúló (c) pofákkal vagy nyúlványokkal lehet ellátva, melyek szükség esetén szin­tén munkafölületeket képezhetnek, illetve melyeken szintén ilyenek képezhetők ki. A rajzon föltüntetett kivitelnél a ^nyúl­ványokon (d) fogak vagy bordák vannak kiképezve, melyek pl. kerékabroncsok vagy más tárgyak hajlításánál igen célszerűen több munkafölülettel bír úgy, hogy a különböző munkafölületek az üllő for­gatása által üzemhelyzetbe hozhatók. 2. az 1. igénypontban jellemzett üllő ki­viteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az üllőnek a fölfekvésre vagy beágyazásra szánt része ugyanoly munkafölíiletté van kiképezve, mint a rendes munka­fölület. mOMPAHIBA’S ■.*

Next

/
Thumbnails
Contents