44155. lajstromszámú szabadalom • Berendezés oly folyadékok között a hőcsere előidézésére, melyek különböző nyomások alatt állnak

Megjelent 1909. é^i január lió 27-én. MAGY. K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44155. szám. V/d/a. OSZTÁLY­Berendezés oly folyadékok között a hőcsere előidézésére, melyek különböző nyomások alatt állanak. SOCIÉTÁ ANONIM A PER FRIGORIGENI E MOTORI MOTOFRIGOR CÉG TURINBAN. A bejelentés napja 1908 március hó tl-ike. Találmányunk tárgya berendezés oly fo­lyadékok között a hőcsere előidézésére, me­lyek különböző nyomások alatt állanak és azon a tényen alapszik, hogy hullámlemez bádogok egyenletesen eloszlott nyomással szemben igen ellenállók. Ilynemű lemezek üreges testekké átala­kítva kis falvastagságuk miatt különböző nyomások alatt álló folyadékok között a bő­­cserét igen kedvező módon teszik lehetővé. A lemezeket egymáshoz igen közel alkal­mazzuk úgy, hogy az előállított üreges tes­tek súlya és űrtartalma igen csekély, fö­­liilete ellenben igen nagy. Ennek következ­tében a folyadék vékony rétegekre oszlik, tehát a hőátvitel hatásfoka igen kedvező fog lenni. A kisebb nyomás alatt álló folya­dék a két-két lemez által képezett csator­nákban kering, míg a nagyobb nyomás alatt álló folyadék két-két lemezpár között levő közökben foglal helyet. A lemezek profilja teljesen tetszőleges lehet, ha az olyan, hogy a külső nyomásnak ellen áll­hat. Két oly lemez elrendezés, mely a meg­ejtett kísérletek szerint előnyösnek bizo­nyult, a csatolt rajz 1—3. ábráján látható, hol az 1. ábra gömbölyű hullámokkal bíró (m) lemezt ábrázol, mely hasonló lemezekkel kapcsolva, vagy pedig megfelelően meg­hajlítva a 2. ábrán látható üreges testet alkotja. A 3. ábrán szögletes hullámokkal bíró (n) lemez látható, mely ép úgy kapcsolható más elemekkel mint az előbbi ábrán, de kapcsolható a 4. ábra szerint is, mikor kisebb ürtar­­talmú, de nagyobb föliüetű cellákat kapunk. Az ekként előállított ce'lák meghajlít­hatok. Lehet a lemezeket és az ezekből szer­kesztett üreges testeket elektrolytos úton is előállítani, mikor a fémet könnyen olvadó mintán csapjuk le. A cellákat sajtolás által is készíthetjük, ha pld. vékonyfalú (a) csövet (5. ábra) a 6. ábrán és azután a 7. ábrán látható alakra hozzuk. A cellákat valamely alkalmas módon két fémlemezre erősítjük, miközben arra kell ügyelni, hogy a cellák nyílásai szabadok maradjanak és hogy a cellák a berende­zésben egymással párhuzamosak legyenek. A cellák szerelésére szolgáló fémlemezek fslYOMUAHl BÁS

Next

/
Thumbnails
Contents