44147. lajstromszámú szabadalom • Higienikus fogpiszkálótartó

>leg;jelent 1909. évi január hó 27-én. KIll. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44147. szám. VI/a. OSZTÁLY. Higiénikus fogpiszkálótartó. DR TÄUBER MAXIMILIAN CS. KIR. BÍRÓSÁGI ADJUNKTUS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 január hó 3-ilía. Találmányom tárgya higiénikus fogpisz­kálótartó, mely a benne levő fogpiszkáló­­lcat egyenkint adja ki és azoknak össze­­fogdosását meggátolja. Eme fogpiszkálótartó a csatolt rajz 1. ábráján függélyes hosszmetszetben, 2. áb­ráján az 1. ábra 2 — 2 vonala szerint vett metszetben látható, míg a 3. ábra a tar­tály föliilnézete. Mint az a rajzokból kitűnik, a fogpisz­kálótartó egy lefelé garatszerüen megszű­külő, fölül az (a) födél segélyével elzár­ható (b) tartályból áll, mely megfelelő (e) lábakra van állítva és alsó élén egy (d) hasítékkal van ellátva. Eme hasíték az egyik végén kiszélesedik és nem nyúlik végig a tartály egész hosszán. A (c) lába­kon a (d) hasíték alatt egy (e) rúd van fölszerelve, melyen a rugalmas (f) csiptető van vezetve. Ezt az (f) csiptetőt a (g)rúgó állandóan a (d) hasíték szélesebb részén törekszik tartani, hol a csiptető pofái szét­nyílnak, úgy hogy azok közé a legalsó fog - piszkáló beleeshetik. Ha már most az (f) csiptetőt a (h) fogantyú segélyével a nyil (1. ábra) irányában eltoljuk, a csiptető ak­kor, mikor a (d) hasíték szűkebb részébe jut, a benne lévő fogpiszkálót megfogja és magával viszi úgy, hogy a fogpiszkálót a tartály homlokfalán lévő és egy (i) rúgó által elzárt (k) furaton kitolja. A fogpisz­kálót a (k) furatból és az (f) csiptetőből kézzel ki lehet húzni, mikor a csiptetőt a (g) rúgó a (h) fogantyú eleresztése után ismét a (d) hasíték kiszélesedő részébe tolja úgy, hogy a csíptetőbe újabb fogpisz­káló hullhat bele. Szabadalmi igény. Higiénikus fogpiszkálótartó, azáltal jelle­mezve, hogy egy zárt, garatszerű fog­piszkálótartály alsó élén egy, az egyik vége felé kiszélesedő hasíték és eme hasíték alatt egy rúdon vezetett, rúgó által állandóan a hasíték tágasabb része fölé tolt rugalmas csiptető van elren­dezve, melybe akkor, mikor az a hasí­ték tágasabb részében áll és nyitva van, a legalsó fogpiszkáló beleesik és mely a hasíték keskenyebb részébe tolva el­záródik, a fogpiszkálót megfogja és to­vábbi elmozdulásánál a tartály homlok­falán lévő, lemezrúgó által zárva tartott kiadó nyíláson kitolja. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten. IIBA'S MAGY SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents