44128. lajstromszámú szabadalom • Petróleumlámpa oxigénhozzávezetéssel

! KIR. Megjelent 1909. évi január hó 21-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44128. szám. 11/d. OSZTÁLY. Petróleumlámpa oxigénhozzávezetéssel. SCHMÖLCKE CARL KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 18-ika. Jele» találmány- tárgya petróleumlámpa oxigénhozzávezetéssel. melynél az oxigén nemcsak a fény erősítésére, hanem egyút­tal a bélcső hűtésére is fölhasználtatik. A mellékelt rajzban a belső (1>) légbeve­zetéssel bíró (aj bélcsövet csak belső vagy belső és külső vagy csak külső köpennyel látjuk el, mely köpenyek fölül és alúl el­zárva a (d és e) oxigén bevezető kamrákat képezik, melyek a (c) csövek útján az oxigénforrással állnak kapcsolatban. A belső csőtől az (i) cső vezet a (g) fejhez, mely az oxigén kivezetésére (h) nyílások­kal van ellátva; az oxigén az (ej kamrából tinóm nyílásokon lép ki. Ily módon a láng elegendő oxigént kap, mely hidegen beve­zetve a belet és annak vezetékét hüti és maga is a hideg levegőnek belső és külső hozzávezetése által hűtve tartatik. 3. Szabadalmi igények. Petróleumlámpa oxigénhozzávezetéssel, azáltal jellemezve, hogy az oxigén vagy csak belső, vagy belső és külső, vagy csak külső kamrába vezettetik, mely kamrák a bélcső mentén vannak elren­dezve, azt köpenyalakban egészen vagy részben körülveszik és hűtik. Az 1. igényben védett lámpa foganatosí­­tási alakja, azáltal jellemezve, hogy az oxigén a láng táplálása céljából a belső köpenytől egy elosztóba vezettetik és hogy ezen elosztó nyílásainak iránya a láng helyzetét határozza meg. Az 1. igényben védett lámpa foganato­­sítási alakja, melynél az oxigén a bél­­csövön levő külső köpenytérből a bél irányában elrendezett nyílásokon lép ki. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNY TÁR8ASÁ0 NYOMDÁJA BUCAPE8TEN NYOMDAV, _______________

Next

/
Thumbnails
Contents