44090. lajstromszámú szabadalom • Nadrágvédőbetét

aiegjelent lí)05>. évi január hó 15-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44090. t-zám. I/i. OSZTÁLY. Nadrágvédő betét. BALOGH GYULA M. KIR. ÁLL. FÖLSŐIPARISKOLAI MŰVEZETŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 január hó 31-ike Jelen találmány tárgya nadrágvédő be­tét, melynek célja a nadrág szárainak, ill. azok alsó széleinek a cipőhöz való foly­tonos dörzsölés okozta, kopását, ill. elron­gyolódását megakadályozni. A találmány tárgyát képező betétet a mellékelt rajzlapon egy foganatosítás! alakjában az 1. ábra elölnézetben egy nadrágszár alsó­szélére fölerősítve, a nadrágszár met szve, a 2. ábra csak a betétet felülnézetben tünteti föl. Az (x) nadrág szárának keresztmetszete szerint (1. ábra), félköralakúan meghajlí­tott gumi, gumiszövet, kaucsuk vagy más alkalmas vizáthatlan rugalmas anyagból álló (a) vékony szalag (b) mellső lapján, a cipőhöz való súrlódást fölfogó (c) bordá­val van ellátva. A nadrágszárnak alsó és belső szélére való fölerősítés céljából a rajzon föltüntetett foganatosítási alaknál az (a) szalag hátsó (d) lapján (e) nyomó­gombok vannak fölvarrva, mely esetben a nadrág belső szélére a nyomógomboknak megfelelőleg gombhüvelyek varrandók föl. Amennyiben a betétet közönséges gom­bokkal akarnók a nadrágra erősíteni, ak­kor az (a) betétet gomblyukakkal látjuk el. Ezenkívül történhetik a fölerősítés még egyéb tetszőleges módon is, pl. fölvarr­juk a védőbetétet, sőt már a ruha készí­tésénél állandó jelleggel a nadrág szélére rádolgozzuk. Az (a) védőbetét azon részére, mely a cipő sarkához súrlódik, egy (g) kapcsot erősítünk, a nadrágszár belső oldalára pe­dig a (g) kapocs fölött csekély magasság­ban egy (h) anyakapcsot (1. ábra). Sáros időben a nadrágszár ezen hátsó részét, mely leginkább ki van téve a bepiszkoló­dásnak, a (g és h) kapcsok segélyével föl­tűrjük, ill. fölkapcsoljuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Nadrágvédő betét, jellemezve a nad­rágvédő betétet képező vizáthatlan anyagból készült, hajlékony, rugalmas szalag által, amely hossz-, vagy kereszt­irányban bordával, vagy bordákkal van ellátva, 2. Az 1. alatt igényelt nadrág védő betét, változata, jellemezve a nadrágra való könnyű fölerősítés, valamint kicserélés céljából a nadrágvédő betétre és a nad­rágszár alsó belső szélére erősített,

Next

/
Thumbnails
Contents