44046. lajstromszámú szabadalom • Billenőkocsi tapadóanyagok számára

Stegjelent 1909. évi január hó 15-én. MAÜY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44046. szám. XX/a. OSZTÁLY. Billenő kocsi tapadó anyagok számára. ORENSTEIN MAX MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 1-je. Ha tapadó anyagot, pl. nedves anyagot, vagy ehhez hasonló anyagot billenő kocsik­ban továbbítunk és azokat a rendeltetési helyen kiürítjük, azt tapasztaljuk, hogy az anyag oly erősen tapad a kocsi falaihoz, hogy a kiürítést egyszerű billenés által el nem érjük, hanem hogy az anyagot ki kell lapátolnunk. A jelen találmány tárgyát már most oly billenő kocsi képezi, melynek segélyével a szállítmánynak biztosabb és tökéletesebb eltávolítását érjük el. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában, távlati képek­ben van föltüntetve. Az 1. ábrában egy, a találmány szerint berendezett szekrényes kocsi vízszintes, a kibillentés előtti állásában van föltüntetve. A 2. ábra a szekrényt szélső, kibillentett állásában láttatja. A 3. ábrában a szekrény végső állásá­ban van föltüntetve. A 4. ábrában egy, a találmány szerint berendezett csille a kibillentés előtti állásá­ban van föltüntetve. Az 5. ábra a csillét kibillentett állásá­ban láttatja. A 6. ábrában a csille végső állásában van föltüntetve. Az (a) szekrénybe (1 ábra) egy elmoz­gatható betét van beszerelve, melynek alakja a szekrény belsejének alakjához illeszkedik. Ezen betét a (b) hátsó falból, a (d) fenéklapból és az (e) oldalfalakból áll. A (b) hátsó fal kb. 1. ugyanoly méretű, mint az (a) szekrénynek egyik oldalfala. A (d) fenék, mely ugyanoly hosszú, de csak fél olyan széles, mint a szekrény feneke, a (b) hátsó fallal csuklós pántok segélyével vau összekötve. Az (e) oldalfalak a (b) fallal mereven vannak összekötve. Az oldalfala­kat esetleg teljesen el is hagyhatjuk. A betétnek (b) hátfala a (c) csapok segélyé­vel a szekrény homlokfalaira van fölfüg­gesztve. Ha a szekrényt kibillentjük, a betét részt vesz az eltávolodó anyagnak csúszó mozgásában, amikor is a (c) csapok e mozgásnak megfelelően, végigcsúsznak a homokfalakon. Az anyagnak csúszó moz­gását rendkívül megkönnyíti az, hogy az egész betét az anyaggal együtt tolódik el. Minthogy pedig ezen mozgásközben az anyag a betét falaihoz képest el nem mozdul, a legyőzendő súrlódási és tapa­dási erők nagy mértékben csökkennek. A homlokfalakra az (f) ütközők vannak megerősítve, melyekbe a (c) csapok a be­tétnek csúszó mozgása alkalmával beleüt-

Next

/
Thumbnails
Contents