44005. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású ventillátor

Megjelent 1909. évi jamiár hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44005. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Nagy nyomású ventilátor. SOCIÉTÉ DES TURBO-MOTEURS Á .COMBÜSTION CÉG PÁRISBAN. A bejelentés napja 1907 november hó 4-ike. . A jelen találmány tárgya nagy nyomású ventilátor, mely főleg arra való tekintettel van szerkesztve, hogy a szerkezeti anya­goknak a technika mai állásánál elért ellenálló képessége mellett a nyomásnak elérhető maximumát érjük el. A találmány tárgyát képező ventilátor a lehető legtömörebben van elrendezve, hogy azt közvetlenül lehessen egy gázturbina tengelyéhez kapcsolni, mely turbina számára a ventilátor nyomólevegőt szállít. A föltaláló azon föltevésből indult ki, hogy a rugalmas fluidumok számára való turbinák közül a Laval-féle turbina az, mely a legtömörebb szerkezettel és legki­sebb méretekkel bír és melynél a fluidum a szájcsövekben tökéletesen expandál, mi­előtt az akciós turbina lapátkerekére jutna. A megfordíthatóság alaptörvénye folytán már most oly forgó fúvószerkezeteket épít­hetünk, melynél egy forgó, a centrifugális erő által ható turbinakereket alkalmazunk, mely a levegőt diffusorokba vagy csövek­ből alkotott koszorúba hajtja. Ezen diffu­soroknak ép úgy, mint a Laval-csöveknek divergenseknek vagy convergens-divergen­seknek kell lenniök, ha a nyomások viszonya például levegőnél (a cső előtte mögött) P2 következő 2 i_k_ k —1 hy <C 0,52, vagy ha a viszony a általános képlettel bír--1 p2 ahol k a fajlagos hőcoefficienseknek viszonyát jelenti. üv Természetes, hogy ha egyetlenegy kerék által elért sebesség nem elegendő, ahhoz még egy egy vagy több kereket kapcsol­hatunk hozzá, amikor is mellékes vájjon az eg} es kerekek közé convergens-divergens, ill. csak divergens diffusorokat iktatunk, ahogy ez a Rateau-féle turbinánál történik vagy vájjon a több kerékből álló csoportnak csak második vagy harmadik csoportja számára rendezünk el convergens-divergens diffusorokból álló gyűrűt, ahogy ez a Cur­tis-féle turbinánál történik, melynél több sebességi fokozaton megy át a rugalmas fluidum előző teljes expanziója után. Hogy már most egyrészt a mozgó turbina­kerék, másrészt pedig a szekrény belső fala között, továbbá a kerék szárnyai között oly vezetéket létesítsünk, melynél a folyadék amennyire lehet, csak akció által hat, azaz ahol a nyomás állandó marad és csak a fluidumnak sebessége változik, a különböző harántmetszeteket a folyadéknak ezen csa­tornából való kiáramlására merőlegesen kell

Next

/
Thumbnails
Contents