42933. lajstromszámú szabadalom • Levélgyűjtőszerkezet levélhordók számára

Megjelent 19Q8. évi szeptember lió 25-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 42938. szám. XX/h. OSZTÁLY­Levélgyűjtő szerkezet levélhordók számára. jurkiew1cz emil birtokos kimpolungban. A bejelentés napja 1907 december hó 31-ike. Jelen találmány tárgya oly levélgyűjtő szerkezet, melyben a levelek állandóan rendezve vannak a levélhordó előtt és amely lehetővé teszi, hogy a leveleket ne kelljen kézben vinni, ami különösen télen és általában nedves időben igen kellemetlen, A szerkez et további előnye az, hogy a levél­hordónak mindkét keze szabadon marad úgy, hogy a kívánt levelet az amúgy is rendezett csoportból könnyen előkeresheti. A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dáját a mellékelt rajz tünteti föl, melyen az 1. ábra a szerkezet hosszmetszetét, a 2. ábra pedig elülnézetét mutatja. Két (a) és (b) lemez egymásra merőlege­sen van összefoglalva és az (a) lemez két vagy több (c) füllel van ellátva a (d) heve­der áthúzására, melynek segélyével a szer­kezet a levélhordó testére erősíthető. A (b) lemez, mely szilárdan van az (a) lemezhez erősítve, oldalain (e) vezető sínekkel bír, melyekben egy (f) tolóka mozgatható. Ez utóbbinak függélyes (g) fala egy (h) fallal van csuklósan összekötve, melyet egy (i) rúgó állandóan függélyes helyzetben törek­szik tartani. Az (f) toló kára továbbá egy (k) borog és egy tetszőleges anyagból készült (1) szalag van erősítve, mely utóbbi egy tokba ágyazott (m) hengerre van göngyölve. A henger belsejében egy (n) tekercsrugó foglal helyet, mely a szalag lehúzása és a henger elforgatása alkalmával megfeszül. Az (n) rúgó ennélfogva az (f) tolókát állan­dóan az (a) lemez fölé húzza és ha a szer­kezet üres, azt egészen az (a) lemezhez szorítja, mely célból a rúgó még ezen vég­helyzetben is kellő feszültséggel bír. A (b) lemez végén egy (o) rúgó foglal helyet, melynek (p) pecke a (b) lemeznek egy fura­tán nyúl át. A készülék használati módja a követ­kező : A levelek, levelező lapok stb. rendbe szedve az.(f) tolóka (g) fala és az (a) fal közé helyeztetnek, mely célból a tolókát (k) horgánál fogva egészen ki kell húzni, hogy az (o) rúgó (p) pecke a tolókának egy hasítékába csappanjon és azt rögzítse. Ezen kihúzás következtében az (n) tekercs­rúgó megfeszül és a tolókát visszafelé tö­rekszik húzni. Ha a kiosztandó levelek stb. be vannak rakva, akkor a (p) peckek az (o) rúgó lenyomása által kioldjuk, mire a le­velek az (a) és (g) falak között az (n) te­kercsrúgó hatása alatt összenyomulnak, úgy hogy nem eshetnek ki. Ha valamelyik levelet ki kell venni, akkor a (h) falat a rúgóhatás ellenében kissé hátra-

Next

/
Thumbnails
Contents