42902. lajstromszámú szabadalom • Szivarszopóka

Megjelent 1908. évi szeptember hó 3 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 42902. szám. VI/e. OSZTÁLY. Szivarszopóka. KANI A ERNESZTINA UTAZÓ NEJE BÉCSBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 3-ika. A. találmány tárgya egy szivarszopóka, mely azáltal van jellemezve, hogy széle különféle alakú bemetszésekkel van ellátva, hogy a bemetszett (a) részek engedékeny­sége által a szivar (b) bedugása alkalmával a födőlevél törése és leválása megakadá­lyoztassák, miáltal a szivar a szopókában erős elhelyezést nyer s a szopóka külön­féle vastagságú szivarokhoz és azivarkák­hoz is alkalmas. Ezen szopóka bárminő hozzáillő anyag­ból két vagy több részből állóan készíthető, lehet azt egyszerűen papírból vagy karton­ból és tollszár-szopókából készíteni, vagy pedig lehet a papir szélét fémkerettel el­látva, egyéb részeit pedig más anyagból készíteni. SZABADALMI IGÉNY. Szivarszopóka bárminő anyagból, jellemezve az öblösebb végének szélén levő bemet­szések által, hogy a szivarok födőleve­leinek törése és leválása megakadályoz­tassák s hogy a szopókában jobban legyen a szivar elhelyezhető, miáltal egyszersmind a szopóka, különféle vas­tagságú szivarok és szivarkáknál hasz­nálható. (1 rajzlap melléklettel.'1 R£SZVÉNYTÁRSA«ÁG NYOMD AJ* BUDAPUTHN

Next

/
Thumbnails
Contents