42886. lajstromszámú szabadalom • Központi olajozókészülék

Megjelent 1908. évi szeptember hó 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JgW H i VATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 42886. szám. V/e/l. OSZTÁLY­Központi olajozó készülék. ROZARY ISTVÁN KERESKEDŐ, FRANK ÁGOST KERESKEDŐ GALGÓCZON ÉS RAFFAEL GYULA GÉPSZERELŐ NAGYSZOMBATON. A bejelentés napja 1908 január hó 10-ike. Jelen találmány tárgya központi olajozó­készülék, melynek jellemzője, hogy az olaj­tartály egy hengerben vezetett dugattyú­cső alakjában kiképezett dugattyúrúdjának végén van elrendezve úgy, hogy az olaj­tartálynak és a dugattyúnak fölemelésekor a dugattyú alá a dugattyúrúd furatán át olaj ömlik, mely a dugattyúnak az olajtar­tály és a hozzátartozó részek önsúlya által eszközölt lesülyedése alkalmával esőveze­tékek útján a csapágyakhoz vagy más ke­nendő részekhez vezettetik, mimellett az olajtartály és a dugattyúrúd csöve közé egy csap van beiktatva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példáját hosszmet­szetben és elölnézetben tüntettük föl. Az (a) olajtartó a cső alakjában kiképe­zett (b) dugattyúrúd fölső végén van elren­dezve és a dugattyúrúd furatától a (c) csap ! által elzárható. A (b) dugattyúrúd alsó végére van erő­sítve a bőrtömítésű (d) dugattyú, mely az (e) hengerben mozog. Ha a (c) csapot nyitva, a (d) dugattyút I az (a) olaj tartónál fogva fölhúzzuk, az olaj a (b) dugattyúrúd furatán át a dugattyú alá ömlik és a hengert megtölti. Ha a (c) csapot zárjuk ós az (a) olajtartót esetleg még rárakott súlyok által megterhelve el­engedjük, az olaj az olajtartó, a csap, a dugattyúrúd és az esetleg rárakott súlyok hatása alatt az (f) nyíláshoz csatolt cső­vezetéken és csöpögtető készüléken át a kenendő alkatrészekhez szoríttatik. A leírt készülék nagy csoport csapágyat teljes biztonsággal olajoz, kezeléséhez időt nem igényel. Az üzem megkezdésénél az (e) hengert a leírt módon olajjal megtöltjük és a (c) csapot zárjuk, az üzem beszünteté­sénél pedig a csapot nyitjuk és ezáltal az olajszolgáltatást megszüntetjük anélkül, hogy a csöpögtető készülékhez nyúlni kellene. SZABADALMI IGÉNY. Központi olajozó "készülék, azáltal jelle­mezve, hogy az olajtartály egy henger­ben vezetett dugattyú cső alakjában ki­képezett dugattyúrúdjának végén van elrendezve úgy, hogy az olajtartálynak és a dugkttyúnak fölemelésekor a du­gattyúrúd furatán át a dugattyú alá olaj ömlik, mely a dugattyúnak az olajtar­tály és a hozzátartozó részek önsúlya,

Next

/
Thumbnails
Contents