42817. lajstromszámú szabadalom • Raktárhordó, különösen tűzveszélyes folyadékok számára

ágyazott (c) kerekek között fölfüggesztve. Ezen foganatosítási alaknál a (b) hordónak mindkét oldalán elrendezett, a hordó hossz­tengelyére merőleges (h) bordák akadályoz­zák meg az (a) dugót' abban, hogy ez bi­zonyos mértéken túl lefelé forgattassék. A (ö) kerekek, melyek éppúgy, mint a 3. és 4. ábrák nyomán leirt (e) abroncsok, a (b) hordóénál nagyobb átmérővel bírnak, a hordónak csúsztató létrán vagy hasonló pályán való legördítésénél lényegesen gyön­gítik a földhöz való ütődésnél föllépő lökést, miáltal a hordófalnak megsérülése lehetőleg kikerültetik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Raktárhordó, különösen tűzveszélyes fo­lyadékok számára, jellemezve azáltal, hogy a könnyen olvadó záró dugóval ellátott hordó kerekeken vagy gördítő abroncsokon forgathatóan van ágyazva oly célból, hogy a záró dugót könnyen lehessen a folyadék kiömlésének elhárí­tásához szükséges fölső helyzetébe hozni. 2. Az l. alatt igényelt hordónak egy foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a hordónak fölf üggesztési tengelye annak középtengelye fölött fekszik. 3. Az 1. alatt igényelt hordónak egy foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a hordó a záró dugó fölső helyzetének biztosítása céljából alsó részében egy súllyal mesterségesen meg van terhelve. 4. Az 1. alatt igényelt hordónak egy foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a záró dugónak fölső helyzete a hordó hosszoldalain elrendezett nyúlványok segélyével van biztosítva. íl rajzlap melléklettel.) P" TÁK6ASÁG NYOMCÁJA RÉSZVÉNY BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents