42815. lajstromszámú szabadalom • Forgó mótor ill. szivattyú

Megjelent 19Q8. év! szeptember hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42815. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Forgó mótor illetve szivattyú. KINNEYJUSTUS ROYAL KERESKEDŐ DORCHESTERBEN. A bejelentés napja 1907 október hó 16-ika. Jelen találmány tárgya forgó mótor, illetve szivattyú, mely excentrikusan el­rendezett forgó dugattyúval van ellátva; ezen dugattyun oly gyűrű van alkalmazva, mely a kerület irányában azon beállítható. A dugattyú továbbá még oly eszközökkel is el van látva, melyek az említett gyűrű­nek, a dugattyú tengelyéhez közelebb vagy távolabb való beállítására szolgálnak, oly célból, hogy a kopás kiegyenlítessék és a dugattyú és a mótor, illetve szivattyú kam­rájának hengeres fala között levő érintke­zés biztosabbá tétessék. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyának oldalné­zete, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerint vett metszet, mi mellett a hajtó bütyök is az 1. ábra (2a—2a) vonala szerint van metszve, a 3. ábra metszet a 2. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. ábra egy részletet mutat a 3. ábra 4—4 vonala szerint metszve, az 5. ábrán a dugattyú szegmensének táv­lati képe, a 6. ábrán pedig az említett dugattyúszeg­menshez tartozó gyűrűs test távlati képe van föltüntetve. A hengeres (12) kamrával ellátott (11) tok a megfelelő (10) talpon van elhelyezve (3. ábra) A (11) tokon áthalad a (13) ten­tely, melyhez a (14) szorító csavarok útján a (15) hengerszegmens van erősítve, mely­nek kerülete a (12) kamra határfalához viszonyítva excentrikus. A (15) szegmens külső kerületéhez van erősítve a (16) gyűrű, mely, ha a (15) szegmensen fekszik, a (12) kamra belső faláig terjed és azzal érintke­zik. A (16) gyűrű belső fölületéhez támasz­kodik több (17) saru, melyekhez a csavar­mentes (18) orsók csuklósan csatlakoznak. Ezen (18) orsókba a (20) csavaranyák ka­paszkodnak, melyek a (15) szegmens által tartott, ellenkező irányú csavarmenetekkel ellátott (19) orsókkal szintén kapcsolódás­ban vannak. A (20) csavaranyák elforgatása által a saruk kényszeríttetnek, hogy kifelé haladjanak és a (16) gyűrűt kifelé szorít­ják oly célból, hogy azt a (12) kamra fa­lával érintkezésbe hozzák. A (16) gyűrű eléggé rugalmasan készül ahhoz, hogy ezen rászorítás létesülhessen és minthogy a gyűrű a dugattyú forgása közben a fallal való súrlódás következtében kopik, azért ezen beállító berendezés újra működésbe hozatik, a végből, hogy a gyűrű kissé megnyujtassék és annak külső kerü-

Next

/
Thumbnails
Contents