42734. lajstromszámú szabadalom • Használható állapotban szállítható emeletes sütő-főző- és aszalókemence

Megjelent 1908. évi augusztus hó 31-én. MAGY. KIR SZABADALMI |Hw HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42734. szám. Ií/ti. OSZTÁLY. Használható állapotban szállítható emeletes-, sütő-, főző- és aszalókemence. KLINGELE ALFRÉD GAZDÁSZ SÁCKINGENBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 10-ike. Jelen találmány sütőkemencére vonatko­zik, mely abban különbözik az ismerete -- sektől, hogy a fűtőgázok vezetésére a fölső huzamba, a fölső sütőteret elfödő, kihúz­ható vagy helytálló, tűzálló anyagból álló lemez fölött egy vízszintes samottlemez van beépítve, mely a kemence mellső ol­dalán a gázok részére átbocsátónyílással bír. A gázok tehát a fölső huzamban egy­más fölött fekvő huzamokban vezettetnek. A vezetőlemez széles kemencéknél üre­ges kövekből készíthető, mi mellett egyide­jűleg a kemence tetőlapját képezi. Az eddigi ilyfajtájú kemencék sok füg­gélyes csatornával birtak, melyek idővel bekormosodnak. Ezen kemencéknél a korom eltávolítása igen nehéz. Egy további hát­rány abban áll, hogy a kemence fölső sü­tőjében levő tészta fölülről kevés meleget kap úgy, hogy a kenyér fölső oldala ezen sütőkben nem sült még tökéletesen. A találmány tárgya ezen hátrányokat kiküszöböli, amennyiben a vezetőlemez a gázokat a kihúzható lemez fölött egyen­letesen a kemence mellső oldala felé ve­zeti. Emellett a fölső sütő ajtója fölött alkalmazott elzárható nyíláson át a fölső sütő fölött fekvő fűtőcsatornák kényelme­sen tisztíthatók. Ezenkívül a fölső sütő fölött alkalmazott közbenső födőlapban egy elzárható nyílás is lehet kiképezve, hogy a sütőben a gőz a sütés alatt szabályoz­ható legyen. A csatolt rajzon az 1. ábra a kemencének a 2. ábra I—K vonala szerinti hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti keresztmetszet, a 3.. és 4. ábra az üreges köveknek a tetőlapban való alkalmazását mutatja, az 5. ábra a 4. ábra C—D vonala szerinti keresztmetszet. A fölülről ható meleg a sütőben azáltal növeltetik lehetőleg, hogy a kihúzható vagy helytálló, tűzálló anyagból vagy fémből készült (b) lemez fölött függélyes válasz­falak helyett egy az ajtó felőli oldalon (e) födőlemez van elrendezve, mely a fűtő­gázokat kényszeríti, hogy az egész fölső sütő fölött előre és azután az (e) nyíláson át a (c) lemez fölülete fölött hátrafelé vo­nuljanak, tehát a fölső sütő tetejét laposan súrolják. A sütőterek között levő vízszintes közbenső födőlemez, mely a rajz szerinti példaképeni kiviteli alak értelmében külön alátétekkel van ellátva, oly módon is el­rendezhető, hogy csak az oldalfalakra fek­szik föl, tehát alátéteket nem igényel.

Next

/
Thumbnails
Contents