42697. lajstromszámú szabadalom • Műláb

Megjelent 19Q8. évi augusztus hó 31-én. MAGY. jgggt KIK SZABADALMI jSgf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42697. szám. VII/c. OSZTÁLY. Műláb. INGOLD PAUL KÖTSZERÉCZ BASELBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 10-ike. Műlábak előállítása úgynevezett transz­parensbőrből. ismeretes, azonban ezen bőr hátrányai e célra következők: A transzparensbőrt izzadság és nedvesség megpuhítja, tehát alakját rontja úgy, hogy ha csak egy kissé nedvesedik is meg, min­den irányban széthúzódik. Ennélfogva mű­lábaknál a «csuklók megrongálódnak, illetve hasznavehetetlenek lesznek, azonkívül pedig a bőr, hogy eléggé ellenálló legyen, meg­lehetős vastagságban alkalmazandó, ami a könnyűség rovására megy. Ezen hátrányok elkerülésére jelen talál­mány szerint a fölső és alsó lábszárt képező csőálakú testeket, valamint a célszerűen egy borított légpárnából álló láb talpát is, keményfiberből készítjük és ezzel szilárd, tartós és igen könnyű lábat nyerünk. Mellékelt rajz ilyen műlábát tüntet föl, az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán nézetben, a 3. ábrán pedig az 1. ábra A—B vonala irányában vett nagyobb léptékű kereszt­metszetben. (a) és (b) a fölső és alsó lábszárakat ké­pező csőalakú testek, melyek épúgy, mint az (e) talp is, keményfiberből állíttatnak elő. A keményfibernek ezen célra azon kiváló tulajdonsága van, hogy nagyon erős és mégis igen könnyű, amellett pedig izzadság és nedvesség nem befolyásolja és alakja nem változik meg. Végül az ezen anyagból elő­állított csőtestek igen vékony falúak lehet­nek, ami csak fokozza a láb könnyűséget. Ezen (a, b) csődarabokat a (c) térdcsukló, azonkívül kétoldalt szokott módon sinek kötik össze egymással. A lábat magát a (d) légpárna képezi, mely az (e) talp és a fölső (g) boltozat közé van helyezve és az (1) visszacsapó szeleppel fölszerelt (f) csőtolda­ton át légszivattyúval fölfújható. A (g) bol­tozat a (d) légpárnával és (e) talppal együtt (h) bőrborítással van bevonva. SZABADALMI IGÉNY. Műláb, azáltal jellemezve, hogy a fölső és alsó lábszárat képező (a, b) csőtestek, Valamint az (e) talp a súly csökkentése céljából, a nélkül, hogy az a szilárdság és tartósság rovására menne, kemény fiberből vannak készítve. (1 rajzlap melléklettel.) -•KLAB NÉA2V*MYTAF)SA8AQ NWMMJA BUOAPFIST

Next

/
Thumbnails
Contents