42634. lajstromszámú szabadalom • Gyufa

Megjelent 1908. évi augusztus ii6 34-én. MA(jY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42684. szám. I I/g- OSZTÁLY. Gyufa. PETERS ERICH MÉRNÖK MAGDEBURGBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 10-ike. Jelen találmány gyújtópálcikák előállítá­sára vonatkozik és célja abban áll. hogy a gyújtómassza hordozójául eddig használt fapálcikákat és a fa pótlására ajánlott papír­anyagot, fűszárakat, kákát, szalmát stb. olyan anyaggal helyettesítse, mely ezeknél szilár­dabb és szívósabb, amellett pedig — úgy a nyersanyagot, mint a földolgozást tekintve — olcsóbb. Ezen előnyöket az alfa- vagy espartofű megszárított leveleinek alkalmazása által érhetjük el, mivel ezen fű levelei az emlí­tett célra különösen alkalmas tulajdonságok­kal birnak. Az espartofű mindenek előtt olyan gyor­san és szaporán nő, hogy jelenleg is nagy területeken és nagy mennyiségben tenyészik vadon, rendes művelés mellett pedig korlát­lan mennyiségekben termelhető. A levél maga jelentékeny hosszúságra megnő és megszárított állapotban úgy záró­dik össze, hogy rendkívül szívós, teljes keresztmetszetű és nagy fölszívó képességű hosszú, pálcaalakú testet alkot és az aján­lott fűszárakkal és szalmákkal ellentétben mindenféle csomótól mentes, mely a szilárd­ságot csökkentené. Mivel a megszáradt le­velek nem üregesek, éppen úgy dolgozhatók föl, mint a szokásos fapálcikák, míg ellen­ben az üreges szalmákat és fűszárakat előbb ki kell tölteni, hogy a további megmunká­lás alatt szét úe nyomassanak. Ennélfogva a levelek ugyanolyan gépekkel és készülé­kekkel munkáihatók meg, mint a fapálcikák. A csomók hiánya lehetővé teszi, hogy a levél egész hosszúságában kihasználtassák, minek következtében a hulladék igen kevés lesz, tehát az anyagnak amúgy is nagy olcsósága még jobban érvényesül. Ennélfogva a gyújtógyártásnál eddig hasz­nált anyagoknak az alfa- vagy espartofű meg­szárított leveleivel való helyettesítése lénye­ges gazdasági előnyöket nyújt. SZABADALMI IGÉNY. Gyufa, jellemezve azáltal, hogy a gyújtó­massza hordozója fa, papir vagy fűszár, káka, szalma stb. helyett az alfa- vagy espartofű megszárított leveléből van készítve. *»LLM <4ÉSZVÉN-; TÍR8ASÁQ NYOWOÁJ* "UOAPSSTe*.

Next

/
Thumbnails
Contents