42572. lajstromszámú szabadalom • Légtömlős kerékabroncs

Megjelent 19Q8. évi augusztus I16 12-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42572. (szám. XX/a/2. OSZTÁLY­Légtömlős kerékabroncs. REVILLARD CLAUDIUS GYÁROS PÁRISBAN. A bejelentés napja 1907 november hó 28-ika. Jelen találmány tárgya légtömlős kerék­abroncs, melynek jellemzője az, hogy a lég­tömlő kaucsuk- vagy bőrburkolatának belső fölületére egy célszerűen sarlóalakú kereszt­metszettel bíró nemezszalag van fektetve, melyet egyszerűen úgy kapunk, hogy égy rendes négyszögkeresztmetszetű szalag két szélét lerézseljük. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti kerékab­roncs keresztmetszete, a légtömlőt eltávo­lítva gondolva, a 2. ábra az említett nemezszalag fölül­nézete, a 3. ábra pedig ugyanannak keresztmet­szete. 3: A kerékabroncs tehát a légtömlőt védő rendes (a) kaucsuk, bőr vagy efféle burko­latból és az ennek belső fölületére fekte­tett, célszerűen sarlóalakú keresztmetszetű (b) nemezszalagból áll, melyet egy rendes négyszögkeresztmetszetű szalag széleinek egyszerű lerézselése által kapunk (3. ábra). A (b) szalag az (a) burkolat belső olda­lára az ismeretes ragasztószerek valamelyi­kének segélyével erősíthető. A fönti egyszerű és olcsó berendezés a kerékabroncs tartósságát lényegesen fokozza, amennyiben a légtömlőt gyakorlatilag át­szúrhatatlanná teszi. A légtömlő az abroncs­nak a kerékre való szerelésekor az emlí­tett nemezszalaghoz simul, mely a lég­tömlő körül nagyobb mérvű fölmelegedést megakadályozó szigetelő réteget alkot és ezáltal megrepedezésének is gátot vet. SZABADALMI IGÉNY. Légtömlős kerékabroncs, jellemezve azáltal, hogy a burkolat belső oldalára egy le­rézselt szélű vagy sarlóalakú kereszt­metszetű nemezszalag van fektetve és ragasztva, mely az abroncs fölillesztése­kor a légtömlőhöz simul és azt egyfelől az átlyukasztás ellen megvédi, másfelől pedig elszigeteli úgy, hogy a légtömlő nagyobbmérvű fölmelegedését is gátolja (1 rajzlap melléklettel.', I . - ACBTVFLV •

Next

/
Thumbnails
Contents