42564. lajstromszámú szabadalom • Az újratöltést megakadályozó palackzár

Megjelent 191)8. évi augusztus lió 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HiVATAL. SZABADALMI LEIRAS 42564. szám. XVIII/<1. OSZTÁLY. Az újratöltést megakadályozó palackzár. LESSER FÉLIX PORTLANDBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 7-ike. A jelen találmány tárgya egy, a palack újratöltését megakadályozó palackzár, mely igen olcsón, üvegből állítható elő, . és mely a palack nyakába illesztendő. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen az 1. ábra a találmánybeli zárral ellátott palackot ábrázolja részleges metszetben, töltött állapotban. A védődugasz fele met­szetben van rajzolva; a 2. ábra a védődugaszt nézetben és rész­leges metszetben mutatja, az 1. ábrabeli nyíl irányából nézve. A 3. ábra a 2. ábra X—X vonala szerint vett metszet. A 4. és 5. ábra különböző helyzetek alap­rajzai. Az (a) védődugasz üvegből készül hen­geres alakban egy vagy két darabból. Fölső részén a védődugasz egy centrális függélyes (b) mélyedéssel és oldalt szem­ben fekvően a fenékfölület irányában hú­zódó Kc cl) csatornákkal bír. Közel a fölső véghez egy körülfutó (d) horony van elrendezve, melybe iegy rögzítésre szol­gáló szétfeszülő (e) gyűrű van beillesztve, mely célszerűen nikkelezett acélból állít­tatik elő. Ezen gyűrű egy, a palack nyaká­ban elrendezett (g) vállal jön kapcsolatba, mely a védődugasznak pzilárd helyzetet biztosít. A védődugasz fenékfölületén egy (f) üreg, ezen üreg alsó szélén pedig (h, hl) félköralakú csatornák rendeztetnek el. A palack (i) nyaka kibővíttetik oly célból,' hogy a védődugaszon kívül a (c és cl) csa­tornák és a (h és hl) csatornák között a folyadék kifolyatására és a levegő beve­zetésére szolgáló (1) közt képezzen, amely a palack eredeti tartalmának kifolyatását lehetővé teszi. A nyak alsó (il) része meg van szűkítve és a védő dugasz (f) üregével együtt egy kamrát alkot a (j) golyós sze­lep részére. A (h hl) csatornák oly alakúak, hogy külön-külön egyik sem alkalmas ke­resztmetszetét tekintve) folyadéknak és levegőnek egyidejűleg val;ó átbocsátására. Világos tehát, hogy a palack újratöltése esetén a védődugasz fenékfölületén lévő mindkét (h hl) csatornának szabadnak kell lennie, hogy a folyadék' bevezetését és egyidejűleg a pálcákban tartalmazott le­vegő eltávozását lehetővé tegyék. Az (f) üreg (n nl) kiugrásokkal van ellátva úgy, hogy a palack vízszintes helyzete mellett a szelepgolyó az üreg falának nekiesni és a (h hl) csatornák közül az alsót elzárni késztettetik, miáltal az újratöltés meg­akadályozitatik.

Next

/
Thumbnails
Contents