42505. lajstromszámú szabadalom • Acélforgácstartó

Megjelent 1908. évi augusztus lió S ;Yn. MAGY. gW KIR. SZABADALMI vBa HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42505. szám. XVII l/a. OSZTÁLY. Acólforgácstartó. WOLFER & HOFSTETTER CÉG LAUSANNEBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 11-ike. Jelen találmány tárgya a fapadlók le­dörzsölésére használt acélfor^ácsokhoz való tartió. A találmány lényege abban áll, hogy az acélforgácsok két, egymással csuklósan összekötött fogazott pofa közé fogatnak be, melyek közvetlenül kézzel, vagy pedig nyeles süveg segélyével tarthatjók zárt hely­zetben. A találmány tárgyának egy kiviteli alakja példa gyanánt a mellékelt rajzon van föl­tűnhetve, melyen az 1. ábra a tulajdonképeni tartó, a 2. ábra pedig a nyéllel ellátott szerke­zet távlati képét mutatja. A tartó két csuklósan összekötött (a) és (b) pofából áll, melyek (c és d) fo­gakkal vannak ellátva. Az egyik pofa fogai a másik pofa fogköaeivel állnak szemben és azokba léphetnek. A (c) fogak az (a) pofával egy darabból vannak készítve, míg a (d) fogak szögecselés útján vannak a (b) pofához erősítve. Mindkét pofához egy szilárd (e), ill. (f) fogantyú tartozik, melyek egyszerre félkézzel megfoghatók. A két pofát egy (g) rúgó szétnyitott helyzetben törekszik tartani. A (b) pofa a kés megvédésére szolgáló (h) toldattal és egy kissé lefelé hajlított (1) nyelvvel van ellátva. Ezen részek már magukban is elegendők a szerkezet megfogására és tartására, azonban ekkor a pofákat kézzel állandóan zárt helyzetben kell tartani. Hoigy azonban a padló megmunkálásánál a fárasztó'lehaj­lás elkerülhető legyen, a 2. ábra szerint egy (k) nyéllel ellátott (1) zánósüveg al­kalmazható. Az (1) süveg ékalakkal bír és ennek folytán a pofákra való szorítás al­kalmával azokat egymáshoz közelíti úgy, hogy a pofák a fogaik között lévő acél­forgácsokat szilárdan fogva tartják. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. • Acélforgácstartó, jellemezve két csuk­lósan összekötött és fogakkal ellátott pofa által, melyeknek mindegyikén egy fogantyú van alkalmazva a pofáknak félkézzel való összezárására oly célból, hogy a pofák a fogaik között lévő acél­forgácsokat fogva tartsák. 2. Az 1. igénypontban védett acélforgács­tartónak egy kiviteli alakja, jellemezve egy (g) rúgó által, mely a két pofát szétnyitott helyzetben törekszik tar­tani.

Next

/
Thumbnails
Contents