42433. lajstromszámú szabadalom • Újítások mosófazekakon

Megjelent 19Q8. évi julius hó 25-én. MAÜY. KIR. SZABADALMI pfl S HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 424B3. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Újítások mosófazekakon. WÉBER JÁNOS K. BÁDOGOSMESTER SZATMÁRT. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 4-ike. A találmány tárgya mosófazékakon esz­közölt újítások, melyeknek célja tüzelő­anyagmegtakarítás és hatásos öblítés, ill. vízkeringés. Ezt azáltal érjük el, hogy a fazéknak a tűzhely nyílásába illő toldatá­ban f üstcsövet alkalmazunk, miáltal a fűtő­fölületet növeljük, másrészt pedig, hogy a szitafenékről fölfelé nyúló csőbe egy csa­vart helyezünk el. Ezen csavar a vízkerin­gést segíti elő, mert — mint a kísérletek igazolták — a fejlődő gőz a vizet sokkal könnyebben nyomja föl. A mellékelt rajzon a jelen újításokkal ellátott moslófazék egyik ( kiviteli alakján nak függélyes középmetszete látható. A moslófazék, mint ismeretes, az (a) födő­vel lezárható (b) edényből áll, melynek fe­neke a tűzhely nyílásába illő (c) toldattal van ellátva. A (b) edénybe helyezett lyu­kas (d) fenékről az (e) cső emelkedik föl­felé, melyen fölül az (f) süveg van alkal­mazva úgy, hogy a csövön fölnyomott víz a csövek kihajlított széle és a süveg széle között lefelé oldalt irányított sugárban kifoly. Jelen találmány értelmében a (c) tol­datban a (g) csövet alkalmazzuk úgy, hogy az égéstermékeik (illetőleg láng) ezen át­mennek, az (e) csőbe pedig a (h) csavart helyezzük be. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás mosófazekakon, azáltal jelle­mezve, hogy a (c) toldat (g) csővel van ellátva.. 2. Az 1. alatt igényelt újítással ellátott mosófazék egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az (e) csőben a (h) csa­var van alkalmazva. (1 rajzlap melléklettel.) RESZVÉNYTARSA8AA NYOMDÁJA B00APE6TB*.

Next

/
Thumbnails
Contents