42406. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kőkemény és ellenálló cianbrikettek előállítására

Megjelent 1908. évi jnllus hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 42406. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kőkemény és ellenálló cianbrikettek előállítására. CHEMISCHE FABRIK SCHLEMPE G. M. B. H. CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1908 január hó 10-ike. Elsőbbsége 1907 április 26-á.val kezdődik. Jelen találmány tárgya eljárás kő­kemény cianbrikettek előállítására, amilye­neket eddig csak ciankristályok megömlesz­tése és az ömlesztett anyagnak brikett­formákba való öntése útján sikerült elő­állítani. Előnye az utóbbi eljárással szemben az, hogy a terhes és nagy veszteségekkel járó ömlesztést mellőzzük és a brikettek későbbi fölhasználásuknál kőkeménységük dacára könnyebben oldódnak oldószereikben, mint az ömlesztett brikettek. Az eljárás abban áll, hogy a ciankris­tályokat ismert módon brikettekké sajtoljuk és ezeket azután azonnal a sajtó elhagyása után zárt térben, mely erős vákuum alatt áll, több órán át kb. 70° C. vagy magasabb hőmérsékleten tartjuk. A brikettek eközben elvesztik a brikettezés folyamán fölvett csekély víztartalmukat és az említett kő­keménységet veszik föl, mely úgy mekanikai mint légköri behatásoknak teljesen ellenáll. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás kőkemény és ellenálló cianbrikettek előállítására alkalicianidokból, jellemezve azáltal, hogy a briketteket a brikett­sajtó elhagyása után erős vákuumban több órán át melegítjük. I»MIM ntsntmTAmuÁo NYOMDÁM BUMMra*.

Next

/
Thumbnails
Contents