42391. lajstromszámú szabadalom • Cserépkályha

•."'•njv Megjelent 1908. évi julius hó 17 -én. MAGY, szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 42391. szám. 1 I/b. OSZTÁLY. Cserépkályha. danzer adolf mintázó és schaller johann porcellán­esztergályos meuselwitzben. A bejelentés napja 1907 október hó 3-ika. A jelen találmány tárgya egy cserép­kályha, melyet az jellemez, hogy annak köpenye egyes gyűrűkből van összetéve és a füstöt elvezető csatorna centrálisán föl­felé, azután csavarmenetszerűen ismét le­felé halad, vagy fordítva. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítását tünteti föl. Ezen foganatosításnál pl. három kettős gyűrű (a b c) van elrendezve, mélyeknek száma azonban nagyobb, vagy kisebb is lehet. A gyűrűk az egyik, itt pl. az alsó oldalukon (d e f) falakkal vannak ellátva, miáltal csatornák képződnek. A fölső gyűrű a (g) tárcsával van lefödve. A gyűrűk által alkotott csatornákat a (h) falak szakítják meg, melyeknek köze­lében a (d e) falakon (i k) lyukak vannak alkalmazva űgy, hogy ezeken át a csator­nák egymással közlekednek. A (g) tárcsán lévő (1) lyuk, a legfölső csatornát az (n) födél alatt lévő (m) tér­rel köti össze. Ezen (m) térbe nyílik tele a centrális (o) csatorna. A kályha működése a következő: A tüzelőtérből jövő füst először a cen­trális (o) csatornán emelkedik föl és az (m) térben kiterjedve, az (1) lyukon ke­resztül a (h) fal előtt a fölső csatornába lép be, melyet körüljár és a (h) fal mö­gött az (i) lyukon át az alatta lévő csa­tornába jut stb., míg1 végül eléri az utolsiő csatornát, honnan a (p) lyukon át a fcé­miénybe száll föl, Lehet azonban az el­rendezés olyan is, hogy a füst előbb a gyűrűk közeit járja át és csak azután jut a centrális csatornába. A fölső gyűrűben még egy másik (q) lyuk is van elrendezve, melyen keresztül friss levegő áramolhatik be és így a kor­mot elégetheti. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Cserépkályha, jellemezve azáltal, hogy annak köpenye egyes gyűrűkből van összetéve és hogy a füstöt elvezető csa­torna centrálisán fölfelé, azután pedig csavarmenetszerűen ismét lefelé halad, vagy pedig fordítva. 2. Az 1. igénypontban védett cserépkályha, jellemezve azáltal* hogy a, füstöt elve­zető csatorna fölső, csavarmeniatszerfi részében egy légbevezető nyílás van el­rendezve. 1 rajzlap melléklettel .1 MUVtN* TAHOASAO mvouoám auun—

Next

/
Thumbnails
Contents