42374. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet csavarok, csavaranyák és más forgatható részek biztosítására

» Megjelent 1908. évi juliiis hó 16-án. MAGY. szabadalmi K1R. hivatal SZABADALMI LEIRAS 42374. szám. V/e/1. OSZTÁLY . Szerkezet csavarok, csavaranyák és más forgatható részek biztosítására. la continentale fixator cég párisban. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 6-ika. Jelen találmány tárgya szerkezet csavar­anyák, csavarok vagy más résziek, például csapok forgásának megakadályozására. A biztosítórész rugalmas csavarból áll, mely nyomás alatt illesztetik a biztosítandó rész hengeres vagy gyöngén kúpos részére. Ezen csavar egyik vége azon alkatrészhez erősíttetik, melyhez viszonyítva, a bizto­sítandó résznek nem szabad elfordulni, pl. a csavart befogadó részihez és oly irány­ban van csavarva, hogy ha szabiid végét forgatjuk a csavaranya meghúzásának irá­nyában, az említett bktosítórúgó kicsava­rodni igyekszik, ha ellenben a csavaranyát a lazítás irányában forgatjuk, a biztosító­rúgó összecsavar tátik és a csavarorsóhoz szorul és a kicsavarodást gátló súrlódást fejt ki, mely annál nagyobb, minél erő­sebb a csavar oldását előidézni akaró ha­tás. . A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának két példaképeni alkalmazási módja van föltüntetve. 1. ábra csavaranyabiztosítást- mutat hossz­metszetben, a 2. ábra a biztosítórúgó, a csavaranya és a csavarkulcs oldalnézete. 3. ábra a biztosítórúgó és a csavarkulcs alaprajza. 4. ábra egy sínkapcsoló heveder csavar­jának biztosítását mutatja. A csavaranya (1. és 2. ábra) rendes szög­letes (1) fejjel és a (2) hengeres résszel bír. Ez utjóbbi köré van szorítva a (3) biz­tosító tekercsrúgó, melynek (4) vége de­rékszögben le van görbítve. A (6) csavar­orsó befogadására szolgáló (5) alkatrész­ben a kis (7) mélyedés van alkalmazva, mely alkalmas szerszámmal egyszerűen be­üthető és mely a (4) kampó befogadására szolgál. Ha a csavaranyát becsavarjuk és meg­húzzuk, miközben a (4) kampó a (7)lyukba van akasztva, a (2) hengeres résznek a (3) rúgión kifejtett súrlódása a biztosító­rúgót kicsavarni igyekszik úgy, hogy a csavaranya meghúzása ellen a (3) rúgó nem fejt ki ellenállást. Ha ellenben a csavaranyát kicsavarni akarnók, a súrlódás folytán menesztett (3) tekercsrúgjó azonnal összecsavarodik és erős súrlódással szorul a (2) részhez. A csavaranya kicsavarodása ilyképen ön­működően és biztosan meg van akadá­lyozva. Ha a csavaranyát oldani akarjuk, a (3) tekercsrugó (8) szabad végére nyo­mást kell kifejteni, pl. a (9) kulcs segé-

Next

/
Thumbnails
Contents