42317. lajstromszámú szabadalom • Eljárás roppantóhüvelyek előállítására vésett és más zárakhoz

Megjelent 1908. évi július hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 42317. szám. VIII /d. OSZTÁUY. Eljárás roppanté-hüvelyek előállítására vésett és más zárakhoz. MORITZ ARNDT CÉG PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1907 november hó 19-ike. Jelen találmány tárgya eljárás olyan roppantóhüvelyek előállítására vésett és más zárakhoz, melyek a roppaiitókarral. nyomás alatt kapcsoltatnak. Az eljárás az eddig szokásos előállítási módokkal szem­ben azáltal tűnik ki, hogy a roppantóhü­velyt oly módon állítjuk elő, amely ezen alkatrésznek tömegcikk gyanánt való elő­állítását lehetőség szerint előnyössé teszi, amennyiben . egyrészt az előállítási költsé­gek lényegesen csökkennek, másrészt az előállított árú pontosan egyforma és ez­által annak helyes működését a zárban a legnagyobb mértékben biztosítja. A roppantóhüvelyt vasból vagy sárga rézből való rúdhuzalból hideg úton állítjuk elő és pedig akképen, hogy a rudat meg­fúrjuk (1. ábra), a roppantóhüvelyt kiesz­tergályozzuk (2. ábra) és azután levágjuk (3. ábra). A hüvely furatának ezután isme­retes módon reszelés, sajtolás vagy cséko­zás útján a megfelelő keresztmetszetet ad­juk meg (4. ábra) és a hüvely külső kerü­letén a (d) hosszhornyot képezzük ki (5. ábra). A hüvelyt csak bizonyos nyomással lehet a roppantókar kivágásába tolni (6. ábra). SZABADALMI IGÉNY. Eljárás roppantóhüvelyek előállítására be­vésett és más zárakhoz, mely abban áll, hogy vasból vagy rézből való rúd­huzalt először megfúrunk, a roppantó­hüvelyt kiesztergályozzuk és azután a rúdról levágjuk. (1 rajzlap melléklettel.) pmjuu réfizvfinv táa8a6ág nyomdája bumpesten.

Next

/
Thumbnails
Contents