42251. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kapcsolási helyek izzólámpák üvegkörtéihez

Megjelent 1908. évi .junius tió 3Q-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI LP§§ F HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 42251. szám. VH/h. OSZTÁLY. Elektromos kapcsolási helyek izzólámpák üvegkörtéihez ALLGEMEINE E LE KTRICITÁTS-G ESE L LSCH A FT CÉG BERLINBEN. Pótszabadalom a 39139. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1907 október hó 21-ike. Elsőbbsége 1905 október hó 25-ével kezdődik. Jelen találmány tárgya a törzsszabada­lomban leírt elektromos kapcsolási helyek- I nek továbbképzése és közönséges izzólám- | páknál való alkalmazása. Ezeknél a két kapcsolási helynek egy­más közelében az üvegkörte nyakrészében kell elrendezve lennie. Hogy az izzólámpákat a szokásos fog­lalatban használhassuk, a kapcsolási he­lyeknek a találmány szerint iá rajzon met­szetben látható alakot adhatjuk. Az üveg­körte nyakrészére lazán illő, rézből, sárga­rézből, vasból vagy más fémbal, ill. fém­öntvényből való süveget helyezünk és az üvegkörte nyakrészével együtt gázfújtató­ban hevítjük, míg az üveg meg nem lágyul. Ha már most az üvegkörtébe levegőt fúj­tatunk be, az üveg szorosan a fémlemez­hez simul és kihűlés után azzal együtt légmentes, jó ellenálló képességgel bíró kapcsolatot képez; ugyanis emellett a fém erősebben összehúzódik, mint az üveg. A süvegnek oly vékonynak kell lennie, hogy kihűlésnél az üvegkörte nyakrészét meg ne repessze, hanem kissé kitáguljon. V4 mm.-nyi vastagságú süveg alkalmasnak bizonyult. Az üveg különböző vastagságú leheti azonban legalább oly vastag legyen, hogy a süveg által rágyakorolt nyomást kibírja. Az (e) süveg Edison-féle csavarmenettel ellátott külső hüvelyből és befelé nyúló koncentrikus (f) toldatból áll, jnelybe (g) üvegcső van erősítve. Ezen üvegcső belül zárt; a külső végére, niely a külső hüve­lyen túl kiáll, a kis (h) süveg van borítva. A (g) üvegcsőnek az (f) toldattal és (h) süveggel való érintkezési fölületei az előbb leírthoz hasonló eljárás szerint vannak lég­mentesekké téve. Megjegyzendő fontos körülmény az, hogy az összes érintkezési fölületeknél a fém az üveget kívülről veszi körül, mivel a ki­hűlésnél csak így érünk el légmentes zá­rást. A külső hüvelyhez van az egyik áram­bevezető drót ráforrasztva, a középső sü­veghez pedig a másik. A (g) üvegcső által mindkét kontaktus egymástól szigetelve van. Az ily lámpa a szokásos foglalatokba becsavarható. SZABADALMI IGÉNY. A 39139. sz. szabadalomban védett elek­tromos kapcsolási helyeknek izzólám­pák üvegkörtéinél alkalmazott fogana-

Next

/
Thumbnails
Contents