42222. lajstromszámú szabadalom • Kétcsavaros víz alatt járó hajó

% Megjelent 1908. évi június hó 20-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42222. szám. XV/a. OSZTÁLY. Kétcsavaros viz alatt járó hajó. ELECTRIC. BOÁT COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1907 julius hó 8-ika. Jelen találmány tárgya olyan két csavarral •bíró, víz alatt járó vagy elmeríthető hajó, melynek törzse a hajó hosszának nagyobb részén körkeresztmetszetű, de a hátsó végén fokozatosan más alakú keresztmetszetbe •megy át* hogy hozzásimuljon a csavarten­gelyek ágyazatát hordó vízszintes far­tőkébe. A csatolt rajzon az 1. ábra a jelen találmánynak megfelelően szerkesztett víz alatt járó hajó farának (hátsó részének) függélyes hosszmetszete. 2. ábra az 1. ábra (2—2) vonala szerinti vízszintes hosszmetszet, a 3. 4., 5. és 6. ábrák a 2. ábra (3—3, 4—4, 5—5 és 6—6) vonalai szerinti met­szetek. Az (a)-val jelzett hajótestet a (c) lemez­borítékkal átfogott köralakú (b) bordák al­kotják. Minél közelebb vannak a (b) bordák a hajó végéhez, annál laposabbak lesznek, fokozatosan mind lapítottabb ellypszisala­kot vesznek föl, a (c) hajófal pedig a hajó legvégén a (d) fartőkére nyugszik, melyben egyúttal -az (e, e) csavartengelyek hátsó csapágyai is nyugszauak. A fartőkén vannak ezenkívül a (g) irá­nyító kormánylapát és a (h) buktató kormány­lapátok középső ágyazatai is. A buktató­kormánylapátok külső ágyazatait a hajó­törzsre szerelt, lemezből készült (i, i) oldalsó hajótő nyúlványai képezik. Az irányító (g) kormánylapát külső csapjai a (q) póthajótő és az (r) fölépítmény nyúlványaiban nyu­gosznak. A (p, p) csavarok a kormánylapá­tok előtt vannák. A hajó farának olyan helyén, hol a (b) bordák még nem túlságosan lapos ellypszis5 ­alakúak, egy borda helyett egy lemezből vagy öntött acélból készült (j) vízmentes közfal van beépítve, mely elég merev és szilárd, hogy az elmerülés okozta bármely nyomásnak , ellentálljon; e közfal tehermen­mentesíti a közte és az első köralakú borda között lévő ellyptikus bordákat, amennyiben a hajótest említett részét merevítve, az el­merülés okozta alakváltozást vagy ellapu­lást megakadályozza. A hajótörzsnek a (j) közfal mögötti része úgy van szerkesztve, hogy bármely, a hajó­nak a fölszínen való tartózkodásakor föl­lépő nyomásnak ellent tudjon állni. Hogy az elmerüléskor föllépő nyomás a hajónak a (j) közfal mögötti részét szét ne lapítsa, azt nem tesszük vízmentessé, vagyis ezt a részt a víznek megnyitjuk úgy, hogy a külső és belső nyomások kiegyenlítődnek; ezt elérhetjük p. o. úgy, hogy e részt állandó

Next

/
Thumbnails
Contents