42215. lajstromszámú szabadalom • Hajlított fogóval ellátott szögkihúzó

% Megjelent 1908. évi június hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 42215. szám. XVI/a. OSZTÁLY­Hasított fogóval ellátott szögkihúzó. ÖZV. HERZBERG KÁROLYNÉ, SZÜL. LENGSDORF GERTRÚD KERESKEDŐ ÉS GYERMEKEI HERZBERG WILHELM WALTER, HERZBERG ADOLF KURT ÉS HERZBERG WILHELM WERNER CÖLNBEN. A bejelentés napja 1907 október hó 3-ika. Elsőbbsége 1906 november 26-ával kezdődik. Jelen találmány tárgya szögkihúzó, mely a szög szárának fölvételére szolgáló hasí­tékkal bíró két kapaszkodó foggal van el­látva és az ily fajta szögkihúzóktól abban különbözik, hogy a szög megragadása egy keresztnyél alkalmazása által megkönnyí­tetik. A mellékelt rajzon a szögkihúzó egy fo­ganatosítási példája az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán oldalnézetben van föltüntetve, a 3. ábrán a hasított fogót metszetben, a 4. és 5. ábrán pedig a szögkihúzó alkal­mazási módját tüntettük föl. Az (a) szár alsó (b) vége meg van haj­lítva és ennélfogva a (c) könyököt képezi, mely a szög kihúzásánál támaszték gyanánt szolgál. A (b) rész egy furatában kicserél­hetően van elrendezve a (d) fogó, mely alul az ismeretes módon oldalt éllel ellátott (g) kapaszkodó fogakkal bír; a fogak között a szög szárának fölvételére a (h) rés van elrendezve. Az (a) szerszámnyél a találmány értelmé­ben fölső végén a (k) keresztnyéllel bír, mely a (g) kapaszkodó fogakkal célszerűen párhuzamosan van elrendezve. A (k) nyél segélyével a szögkihúzó kézzel az (a) szár síkjára merőleges síkban ide-oda mozgat­ható úgy, hogy a (g) kapaszkodó fogak a nyélre gyakorolt nyomásnál a szöget ütés vagy lökés nélkül megragadják. Az így megragadott szög kihúzása a 4. és 5. ábra szerint ismeretes módon történik. SZABADALMI IGÉNY. Hasított, éles szélű fogóval ellátott szögki­húzó, azáltal jellemezve, hogy a szerszám keresztnyéllel van ellátva, melynek se­gélyével leszorítható és egyúttal ide­oda mozgatható, oly módon, hogy ka­paszkodó fogai a szöget fején alul lökés vagy ütés nélkül egymás között föl­veszik. (1 rajzlap melléklettol.) PALLA8 «Wírv«N>TÁR8A8A( MrOMOAjA MDMI1»

Next

/
Thumbnails
Contents