42176. lajstromszámú szabadalom • Eljárás festésre szolgáló indigócsávák előállítására

• Megjelent 19Q8. évi junius hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WSB HIVATAL szabadalmi leírás 42176. szám. ív/f. OSZTÁLY. Eljárás festésre szolgáló indigócsávák előállítására. CHAUMAT HENRIK MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 23-ika. Ismeretes, hogy a szövetek festéséra szolgáló indigócsávákat eddig vagy erjesz­tés útján, vagy kémiai úton történő redu­kálás által állították elő. Találmányom tárgya már most oly eljá­rás, melynek segélyével elektrolytos úton igen gyorsan lehet festésre alkalmas in­digócsávát készíteni. Ez az eljárás lényegében véve abból áll, hogy levegő kizárása mellett valamely al­káli- vagy alkáliföldfém st óját, karbonát­ját, szulfitját, biszulfitját vagy szulfát­ját, esetleg ezek keverékét, első sorban azonban nátriumkarbonátot elektrolyzianek vetünk alá, miközben anóda. gyanánt sze­net vagy az adott viszonyok között old­hatlan fémet, katóda gyanánt pedig a kö­vetkezőkben ismertetett keveréket haszná­lunk. A katóda előállítására kék indigó porát használjuk, mely úgy mint az erjesztési eljárásnál, oly finom részekből áll, hogy az az ujjak között nem érezhető. Ezt az indigötinport. grafitporral, vagy jól vezető fémporral bensőleg keverjük, azután pedig alkalmas módon, pl. sajtolás útján a kád alakjának és méreteinek megfelelő alakú és méretű katódává alakítjuk. így pl. ipa­rilag előnyös, ha a vezetőanyag és íz in­digotin porának keverékét valamely zsákba töltjük, melybe szén- vagy fémrúd nyúlik bele. Lehetne a két port valamely alkal­mas ragasztóanyaggal is keverni. Az alkáli- vagy alkáliföldfém sóját, pl. a nátriumkarbonátot föloldva, alkalmas kádba töltjük és hogy az oldat a levegő­vel ne érintkeztoessék, fölszinére valamely levegőt szigetelő folyadékot, pl. olajat öntünk, vagy pedig az oldatot nem oxy­dálő légkörben, pl. szénsavban helyezzük el. Ebbe az elektrolytbe merül a katóda és anóda. Az anóda egy diafragmával vehető körül. Az elektromos áram hatása alatt az_ anódán oxygén válik le, melyet alkalmas módon, pl. az anóda és a diafragma által képezett kamrához csatlakozó szivattyú se­gélyével távolítunk el, ha az elektrolyt szulfidokat vagy szadiitokat tartalmaz, a diafragma fölösleges, mert ekkor az elek­trolyt maga köti le az oxygént. A ka tó­dán viszont hydrogén válik ki, mely az in­digotint redukálj 3> 6S B>Z oldhatlan indigo­tint. a katódán kellő mennyiségben kelet­kező alkáliban oldható fehér indigóvá ala­kítja át. Abban a mértékben, amelyben a kék indigó a többé-kevésbbé alkálikus elektrolytben oldódik, a katóda körül a

Next

/
Thumbnails
Contents