42112. lajstromszámú szabadalom • Újítások mosógépeken

/ Megjelent 1908. évi junius hó 4-én. MAGY. iggj KIR. SZABADALMI jBS HIVATAL szabadalmi leírás 42112. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Újítások mosógépeken. CUNNEEN PÉTER ÓLOMMUNKÁS NEW-ROCHELLEBEN. A bejelentés napja 1907 junius hó 11-ike. Jelen találmány tárgya mosógép, mely az ismert mosógépekkel szemben különböző javításokkal van ellátva. A leglényegesebb újítás egy a tartányban a födő alatt eltol­ható szappantartány elrendezésében áll, mely tetszés szerint szappanos vagy szappan­mentes friss víznek a fehérnemű tartányhoz való hozzávezetését teszi lehetővé. Azon­kívül még további előnyöknek egész sorát érjük el a találmány által. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy példaképem kiviteli alakban van föl­tiintetve. Az 1. ábra a gépüek a közepén át vett füg­gélyes keresztmetszete. A 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti függélyes hosszmstszete a nyíl irányában nézve. A • 3. ábra a tartány, a szappantartány és a víz hozzávezetőeső fölső részét nagyobb léptékben mutatja. A 4. ábra a 3. ábrának megfelelő kereszt­metszete. Az 5. ábra a szappantartány és vízbevezető cső egy részét mutatja. A 6. ábra a találmány tárgyának oldalnézete kisebb léptékben. Amint ezén ábrából látható, a találmány tárgya az egyik helyről a másikra való könnyű áthelyezése céljából egy alaplemez­zel van ellátva és használatra készeű, egy vízárnyékszékre van szerelve. A 7. ábra az alaplemezt nagyobbított lép­tékben tűnteti föl. A 8. ábra az alaplemez egyik lábán át vett metszet még nagyobb léptékben. Az (L) tartány hátsó fala a (2) fenékbe görbületben megy át úgy, hogy a tartány lefelé szűkebb. A (2) görbe darab alatt a tartány egy (3) szűk kamrában folytatódik, mely a lefolyó vizet fölveszi. Az (1) tar­tányban egy (4) tárcsa függélyesen van el­rendezve, mely alkalmas módon az (5) ten­gelyre van erősítve és a (6) forgattyú segé­lyével forgatható. A (4) tárcsa kerületén egy vízszintesen kiugró (?) perem van elrendezve, mely a szűk (3) kamra egyik falával együtt az (1) tartányt a (3) kamrából jól elzárja. A (4) tárcsában (8) kivágások vannak ki­képezve, melyeken víz átfolyatik, míg a tárcsa egyik oldalán a kerülethez közel (9) peckek sora ül. Az (1) tartány mellső részén egy (1-0) kamrába megy át, mely fölül a (4) tárcsa sugarával félkörben van határolva, (2. ábra) és alsó szélével a (3) kamrába tor­kollik. A (10) kamra a (4) tárcsát tartal­mazza és pedig oly módon, hogy a táivsa a kamrában az (1) tartányon kívül fekszik.

Next

/
Thumbnails
Contents