42084. lajstromszámú szabadalom • Gombostűtartó

Megjelent 19Ü8. évi májas hó 30-án. MAGY. K1B. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42084. szám. I/g. OSZTÁLY. Gombostűtartó. FRANKENÉ SZÜL. HÜBNER MÁRIA MAGÁNZÓ BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1907 december hó 9-ike. Jelen találmány tárgya a ruhadiarab al­kalmas helyére tűzhető tartállyal össze­kötött gombostűtartó, melyből a tűket, anélkül, hogy az ujjak megsérülhetnének, egyenkint kényelmesen ki lehet szedni és vett használat után a tartályban ismét össze lehet gyűjteni. A mellékelt rajzban az 1. ábrán a gombostűtartó oldalnézete ben, a 2. ábrán a 3. ábra A—A vonala szerint vett metszetben, a 3. ábrán pedig a 4. ábrán bemutatott tartály fölülnézetben látható. Az (a) tartály hátsó fala a (b) kampó­val vagy biztonsági tűvel, fölső része a tűk bedobására biztosítékkal van ellátva, fölfelé rézsútosan haladó mellső fala pedig lépcsőkre van osztva, • domborúan van hajlítva; minden egyes lépcsőn egy gumi­vagy hasonló anyagból való (d) szalag van kifeszítve. Az ilykép kiképezett mellső fal képezi a tűtartót, melyben a lépcsők száma szerint több-kevesebb sorban lehet a tűket a fal és gumibevonat között úgy elren­dezni, hogy fejük kifelé nyúlik és egyen­kint kívülről kiemelhetők. A fal hajlása folytán a gumiszalag a tűkre erős nyo­mást gyakorol és azokat azáltal álló hely­zetben megtartja. Ha a tűket még erő­sebben akarjuk állítani, a gumival bevont fölületeket még hornyokkal láthatjuk tel, melyek a bedugott tűk ágyazására szol­gálnak és azoknak minden átbillenését meg­akadályozzák. Ha a perselyt a (b) bizton­ságitű segítségével a ruhadarab mellrészé­hez tűzzük, akkor a tűk kiszedése nagyon kényelmes; ép ily kényelmes azonban a tűk összegyűjtése használat után, amennyiben azokat a (c) hasítékon át minden további nélkül az (a) tartályba lehet bedugni, mely­ben a fölső test előrehajlása esetén is a mellső faltól befelé hajlított (e) nyelv ál­tal kiesés ellen biztosítva vannak. Természetes, hogy egy ily tartót apró szögek stb. fölvételére is lehet használni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gombostűtartó, azáltal jellemezve, hogy egy beakasztó kampóval ellátott, fölül való bedobásra hasítékkal ellátott tar­tály lépcsőzetesen van kiképeizve, dom­borúan van meghajlítva és minden lép­csőjén egy szalag van kifeszítve úgy,

Next

/
Thumbnails
Contents