42032. lajstromszámú szabadalom • Gyújtókészülék két vagy több főlángzóval bíró gázlámpák számára

Megjelent 1908. évi május hó 29-én. ^ MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 42032. szám. II/d. OSZTÁLY. Gyújtókészülék két vagy több főlángzóval bíró gázlámpák számára. DEUTSCHE GASGLÜHLILHT-AKTIENGESELLSCHAFT (AUER­GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 január hó 15-ike. Gázlámpák, melyek több (akár lefelé, akár fölfelé égő) lángzóval vaunak ellátva, azon súlyos hátránnyal bírnak, hogy azoknál annyi gyujtóláng szükséges, mint amennyi a főlángzók száma. Ezen gyujtólángok ugyanis jelentékeny költséget okoznak és azonkívül még a szerkezetet is komplikálttá teszik. A jelen találmány szerint már most csak egy gyujtóláng válik szükségessé, mely csak átmenetileg a gyújtás pillanatában, oly alakot vesz föl, hogy két vagy több főlángzót meggyújt. A mellékelt rajznak 1. és 2. ábráiban a találmányt képező készüléknek egy fogana­tosítási alakja elülnézetben és részben met­szetben egy lefelé és fölfelé égő lámpánál van föltüntetve. A gáz az (a) vezetékből az egyes (e, f) lángzókhoz jut, melyek között az állandóan kicsire állított (c) gyujtóláng ég; ezen láng alatt a (d) ütköző tányér van elren­dezve. A működés a következő: A lámpa meggyújtásakor a (b) csapnak megfelelő beállítása által a teljes gáznyo­mást hagyjuk a gyujtólángra hatni, mely ezáltal tetemesen megnyúlva a (d) tányérba ütközik ós ezen annyira szétterjeszkedik, hogy a tányér szélén túlcsapó láng a kö­rülötte levő főlángzókat mind meggyújtja. Ezután a csapot ismert módon tovább forgatjuk úgy, hogy a gáznak az állandó gyujtólánghoz való áramlása fojtva lesz és így a láng ismét mint kis láng ég tovább. Az ütköző tányért célszerűen a gyújtás­hoz legelőnyösebb helyen rendezzük el, tehát vagy a kiáramlás síkjában vagy pedig fölfelé égő lángzóknál pl. az üveghengerek magasságában, amint az a 2. ábrában sza­kadozott vonalakkal jelezve van. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gyújtó készülék két vagy több főlángzó­val bíró gázlámpák számára, jellemezve egyetlen gyujtóláng által, mely a gyúj­tás pillanatában a körülötte levő főláng­zók meggyújtására alkalmas alakra ho­zatik és a gázcsap további elforgatása által ismét kis lánggá alakíttatik vissza. 2. Az 1. alatt igényelt készüléknek egy foganatosítási alakja, jellemezve azáltal,

Next

/
Thumbnails
Contents