41924. lajstromszámú szabadalom • Pillanatkapcsoló az alsó oldalán fogazott kilincskerékkel

Megjelent 1908. évi május hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KíR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41924. szám. Vli/g. OSZTÁLY. Pillanatkapcsoló az alsó oldalán fogazott kilincskerékkel. ELLINGER OTTÓ KÜRT GYÁRTULAJDONOS DORFHAINBAN. A bejelentés napja 1907 janius hó 4-ike. Jelen találmány oly forgatható kapcso­lóra vonatkozik, mely különösen elektromos világítóberendezések részére alkalmas. A kapcsoló azon hátrány elkerülését célozza, mely szerint a kontaktus megszüntetésénél szikra képződik, mely a fémet részben megolvasztja. Az említett célra hasonlóan a kontaktustól a kontaktusrúgótól való el­távozásához, a kontaktusrúgóra egy szige­telő testet helyezünk és így hirtelen kon taktus megszüntetést megakadályozzuk, amennyiben a szigetelőtest a kontaktus után csúszik. A találmány tárgyát a mellékelt rajz mutatja. Az 1. ábra a találmány tárgyának fölül­nézete, a 2. ábra hosszmetszete, a 3. ábra a fogazott test fölülnézete, a 4. ábra a fogakat és a kontaktust tartó test metszete és az 5. ábra az egész kapcsoló hosszmetszete. Mint azt a rajz mutatja, a foglalat (d) fogazással van ellátva, melynek fogai az átmérő irányában szemben fekszenek. A fogakon a kapcsolások számához képest a kontaktusrugók vannak a célnak megfele­lően elrendezve. A kapcsolást a szigetelő­anyagból készült (c) kilincskerék eszközli, melynek alsó oldala a foglalat fogainak megfelelő (b) fogakkal van ellátva. A (b) fogak az átmérő irányában szintén szem­ben fekszenek; a foglalat fogai közé pon­tosan beillenek és szintén a szükséghez képest elrendezett kontaktusrugókat tarta­nak. A kontaktusrugók a kapcsolásnál a foglalat kontaktusrúgóival korrespondálnak. A kilincskerók, mint föntebb említettem szigetelőanyagból, például porcellánból vagy zsírkőből készül és a belsejében elrendezett rúgó által erősen a foglalathoz szoríttatik. Ha már most az. áramot kikapcsoljuk, ak­kor a fogazás folytán a szigetelő kilincs­kerék fölemelkedik, mimellett a belsejében levő rúgó a foglalat felé szorítja. Ha már most a kontaktust megszakítjuk, akkor a következő szigetelőfog azonnal az alsó kontaktusra fekszik és így a szikraképző­dést megakadályozza. A többi részek, mint fogantyú, szorítócsavarok, elzárószelencék stb. kiképezése mellékes. SZABADALMI IGÉNY. Pillanatkapcsoló az alsó oldalán fogazott, szigetelő anyagból készült kilincskerék­kel, mely két vagy több, egymással a kapcsolóhoz képest szemben álló fogon kontaktusokat tart, melyek szintén egy­mással szemben elrendezett fogakon

Next

/
Thumbnails
Contents