41904. lajstromszámú szabadalom • Kisfogyasztású gázizzólángzó

Megjelent 190Ö. évi május hó 20-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ^ §S§ > HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41904. szám. II/d. OSZTÁLY. Kisfogyasztású gázizzólángzó. GALILÉ JULIÉN TŐKEPÉNZES NANCYBAN. A bejelentés napja 1907 május hó 2-ika. Találmányom tárgya oly gázizzólángzó, mely kis gázfogyasztás mellett elegendő fényerőt szolgáltat arra, hogy éjjeli lám­pának használhassuk. Ez a lángzó szúró lánghoz hasonló, nevezetesen injektor által létesített láng segélyével a ritka föld­fémek oxydjaival telített szövetből vagy más anyagból készült korongot hoz izzásba. A csatolt rajz ezt a találmánynak meg­felelően szerkesztett lángzót ábrázolja, ne­vezetesen az 1. ábra a lángzó elölnézete; a 2. ábra fölülnézete; a 3. ábra oldalnézet; a 4. ábra az izzókorong előír- és oldalné­zete; az 5—7. ábrák a lángzó egy másik fogana­tosítási alakját ábrázolják és pedig az 5. ábra a lángzó elölnézete, míg a 6. és 7. ábra az izaókorong tartóját tün­teti föl nyilt és zárt állapotában; a 8. és 9. ábrák a lángzót két különböző nézetben a közönséges gázizzó lángzó val kombinálva mutatják; a 10. ábra részletrajz. Az 1—4. ábrán látható foganatosítási alaknál a gázhozzávezető csövön a (b)in­jektorban végződő (b) cső van fölerősítve. A kis kiömlő nyílással bíró és így kis lán­; got adó injektor előtt a (d) izzókorong van alkalmazva, mely a megrajzolt foganato­sítási alaknál köralakú, de tetszőleges más alakban is kiképezhető. Ezt a (d) izzóko­rongot az (e) keret veszi körül, mely az (f) tartóban alkalmasan van megerősítve. A rajz szerint az izzókorongot körülvevő ke­ret (g) toldata a tartót képező két (f) nyelv közé van befogva. Hogy az izzókorongnak a (c) lángzóhoz viszonyított helyzetét szabályozhassuk, az izzókorong tartóját a (h) lapba ágyazzuk, amely a (b) cső átvezetésére szolgáló nyí­lással van ellátva, s forgathatóan van az (i i) csapágyakba ágyazva, mellső végén pedig a (k) csavarral van fölszerelve. Ez a csavar és a vele együttműködő (1) csa­varház az izzókorong helyzetének megvál­toztatására szolgál. Az (i i) csapágyak ugyancsak egy-egy csavarra vannak szerelve, és az izzókoron­got eme csavarok csavarházai segélyének oldalirányban be lehet állítani. Az (m) rúgó a (h) lapot állandóan fölfelé nyomja úgy, hogy aszerint, amint az (1) csavarházat az egyik vagy másik irányban forgatjuk, az (e) keret a (c) lángzóhoz közeledik vagy ettől távolodik. A (p) hengertartón alkal­mazott lámpahenger tetszőleges alakú le-

Next

/
Thumbnails
Contents