41873. lajstromszámú szabadalom • Fonalváltó készülék szövőszékek számára

Megjelent 1908. évi május hó lá-én. MAGY. jfe K1R. SZABADALMI fBm HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 4187B. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Fonalváltókészülék szövőszékek számára. ACTIENGESELLSCHAFT DER K. K. PRIV. TEPPICH- UND MÖBEL STOFF-FABRIKEN VORMALS PHILIPP HAAS & SÖHNE CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1907 november hó 11-ike. Jelen találmány a szövőszékek azon fonalváltókészülékeire vonatkozik, melyek több egymástól függetlenül beállítható fonal­vezetővel vannak ellátva és a találmány célja az, hogy a Jaquard-készülék által közvetlenül működtetett fonalvezetők arány­lag nagy számban legyenek elrendezhetők és az egész fonalváltókészülék szerkezete a fonalvezetők nagy száma dacára lényegesen egyszerűsbítessék. E célra a rúgóhatás által működő hely­zeten kívül tartott, a Jaquard-készülék löket­zsinórmadzagaival összekötött fonalvezetők, kettős- vagy egyetemes csuklyók segélyével, egy adott esetben közös tartórészen vannak elrendezve és célszerűen a fonalak kiálló végével egy vezetőkereten hatolnak át, melynek oldalrészei kanyarítottak vagy ferdék. A fonalvezetők egyikének működtetésé­nél, a működtetett fonalvezető a Jaquard­készülék által létesített lengés közben a keretdarab illetve oldálrésze által oly módon vezettetik, hogy ezen fonalvezető ki vezető­vége a löket végén a fonal átvételére szol­gáló kihúzóelemmel (fogó, forgó vagy vételő) szembenáll és utóbbi az ezen be­| állított fonalvezetőből kiálló fonalvéget megfoghatja. A fonalvezetőknek két különálló sorban való elrendezése esetén egy kettős keretet alkalmazunk, mely a két egyszerű keret összekötési helyén egy mozgatható ütköző­darabbal van ellátva; utóbbi a két fonal­vezetősor mindegyik fonal vezetőjének a fonalak átvételére szükséges helyzetbe való pontos beállítását biztosítja. A mellékelt rajz 1. ábráján egy a találmány értelmében berendezett oly fonalváltókészülék függélyes metszete látható, mely egyetlen fonalvezető­sorral van ellátva. A 2. és 3. ábra ezen fonalváltókészülék vég­es fölülnézete. A 4. és ábra oly fonalváltókészülék oldal-és végnézete, melynél a fonal vezetők két sorban vannak elrendezve. Az 1—3. ábrák szerinti elrendezésnél a jelen esetben csőalakú, (a) fonalvezetők, — melynek egyetlen sorban vannak elren­dezve, — mindegyike egy a hosszirányukra merőleges (b) csappal van ellátva, mely a hozzájatartozó, célszerűen villás (c) esukló­darabban forgathatóan van ágyazva.

Next

/
Thumbnails
Contents