41852. lajstromszámú szabadalom • Berendezés karabélyokon az önműködő nyitás megakadályozására

Megjelent 1908. évi május hó 8-án. MAGY. ffo KIR. SZABADALMI wBffi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41852. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés karabélyokon az önműködő nyitás megakadályozására. WLATNIGG ERNÓ VASÚTI TISZTVISELŐ KLAGENFURTBAN. A bejelentés napja 1907 junias hó 10-ike Elsőbbsége 1906 április hó 11-ével kezdődik. Jelen találmány karabélyok javítására vonatkozik, melynek célja az, hogy a meg­hajlított karabélyszár fölhajiása és az egyenes karabélyazárnynak ebből eredő nem kivánt kilengése, illetve a karabély önműködő nyi­tása elkerültessék. A javítás lényege abban áll, hogy a ka­rabély egy részben kivágott keretben lenget­hetően van ágyazva és azon helyzetben, melyben szárait a keretoldalák körülzárják, egy orr által van fogva tartva, melyen a kengyel a keretbe való belengésénél tova­csuszik. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráján a találmány értelmében szerkesztett karabély elől- és hátulnézetben i van föltüntetve. A 3. és 4. ábra az 1. ábra A—B és C—D vonala szerinti metszete. Az 5. ábra a 3. ábrához hasonló föltüntetés a kengyel nyitott helyzetében. A 6. ábra egy másik kiviteli alakot mutat. A tulajdonképeni (a b) karabély szokásos módon van szerkesztve ós alsó végén a (g) csapok segélyével a (c) keretben lenget­hetően van ágyazva úgy, hogy a karabély az 5. ábrán föltüntetett kilendített helyzetet vagy az 1—3. ábrákban rajzolt helyzetet foglalhatja el, mely utóbbi helyzetben a karabélyt a (c) keret körülzárja; utóbbi a karabély íves részének megfelelő oldalon ki van vágva. Az 5. ábrabeli helyzetben a karabélyt szokásos módon használhatjuk, illetve a mozgató (b) szár befelé való forgatása által a karabélyba egy gyűrűt vezethetünk be, míg az 1—3. ábrabeli helyzetben a (c) keret mindkét (a, b) karabélyszárt körülzárja és a karabély szárak kihalását teljesen meg­akadályozza. A lengethető (b) szár véletlen befelé való kitérése sem vezethetne a karabélyban tartott gyűrű kicsúszására, mint­hogy a gyűrű nem kerülhet a karabélynak a mozgatható (b) kengyel befelé való len-i gése folytán nyitott helyére. A (c) keretnek a karabélyszárak felőli oldalait (d, f) harántdarabok kötik össze egymással, melyek a (c) keret hátsó határoló­síkjában fekszenek és a keretoldalak kihaj­lását megakadályozzák. A karabélyt azáltal rögzítjük a (d, í) harántdarabokra fölfekvő és a (c) keret által szorosan körülzárt helyzetben, hogy a (c) keret megfelelő helyen (h) orral van ellátva, melyen a (b) karabélyszár a nyugalmi hely­zetbe való belengésnél tovacsúszik. Hogy a karabélynak a keretből való ki­lengésénél a (b) karabélyszárt befelé nyom-

Next

/
Thumbnails
Contents