41813. lajstromszámú szabadalom • Kézi vésőgép

Megjelent 1908. évi május hó 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI fillCT HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41818. szám. VI1I/C. OSZTÁLY. Kézi vésőgép. ÖZV. ZSUPÁN GYULÁNÉ MÜ- ÉS ÉPÜLETLAKATOSMÜHELY­TULAJDONOS KAPOSVÁROTT. A bejelentés napja 1907 október hó 4-ike. Jelen találmány egy egyszerű, kézzel működtetendő famegmunkáló gépre vonat­kozik, mely hornyok vagy hosszlyukak, stb. vésésére szolgál. A találmány tárgyát képező gép a mellé­kelt rajzon az 1. ábrában elölnézetben és a 2. ábrában oldalnézetben van föltüntetve, míg a 3—5. ábrák részleteket mutatnak. A gyalupadba vagy satuba befogandó (a) oszlopon (p) kengyel segélyével (c) vezeték van megerősítve. Ezen vezeték mentén (d) szán mozgatható, melyen az oszloppal pár­huzamosan (e) vezeték van elrendezve. Az (e) vezetékben (f) késfej van vezetve, mely a (g) véső fölvételére fúrattal bír. A vésőt egy villaszerű (h) ék rögzíti a késfejben, mely ék villaágai a véső (i) bevágásaiba fogódznak (3. ábra). Az (f) késfej fecskefarkalakú szán gya­nánt van kiképezve, mely a megfelelő (e) vezetékben mozgatható (5. ábra). A késfej mozgatására egy az (e) vezetékben (k)-nál ágyazott (1) görbített karú emeltyű szolgál, melynek rövidebb, görbe (m) karja a kés­fejben két (n) surlódógörgő közé nyúlik. A véső beállítására és előretolására (o) kézikerék szolgál, melynek (p) tengelyén (q'( fogaskerék ül. A (q) fogaskerék a (d) szán (r) fogazásába kapaszkodik. Jobb ve­zetés céljából a (d) szán fölső széle is (r') fogazással látható el, melybe a (q) fogas­kerékkel kapcsolatban álló második (q') fogaskerék kapaszkodik. A munkadarab beállítására (s) ütköző­tányér szolgál, mely (t) csavarorsója segé­lyével az (a) oszlophoz képest megfelelően beállítható. SZABADALMI IGÉNY. Kézi vésőgép egy vezeték mentén kézzel beállítandó szánnal, melyen a késfej vezetéke van elrendezve, jellemezve azáltal, hogy a késfejet egy a késfej vezetékén ágyazott görbített karú emeltyű működteti, mimellett az emeltyű görbo része a késfej két surlódógörgője közé kapaszkodik. (1 rajzlap melléklettel.) MUA) RÍUVÉNYT/tMMÁO NYOMÓIM &UOAPWTS*

Next

/
Thumbnails
Contents