41769. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőkészülék tolólétrákhoz

Megjelet 1908. évi április lió 30-áii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41769. szára. XVIIT/b. OSZTÁLY. Rögzítő készülék tolólétrákhoz. G1LINGER MIHÁLY ASZTALOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 október hó 2-ika. Tolólétráknak kihúzott állapotban való önműködő rögzítésére tudvalevőleg kampók szolgálnak, melyek a fölső létrához vannak erősítve és az alatta levő létra fokaiba be­akaszthatók. Az eddigi ily készüléknek azon nagy hibája volt, hogy az egyes létrákat egymástól széjjel feszítették úgy, hogy gyakran a létrákat oldalt összekötő heve­derek kiszakadtak, ami szerencsétlenségnek volt az okozója. Ennek oka abban rejlett, hogy — mint a mellékelt rajz 4. ábráján látható — az (a) kampó fölfüggesztési pontja magasabban feküdt, mint annak az alsó (b) létra fokaira támaszkodó (d) része úgy, hogy a fölső létra súlya alatt a (d) pont körül föllépő forgatónyomaték következté­ben a létra kellő meredek állásánál a fölső létra az alsótól távolodni iparkodik. Jelen találmány célja ezen hátrányoknak megszüntetése s lényege abban áll, hogy a rögzítő kampó forgáspontja lejebb van, mint az alsó létrával kapcsolódó része. Ily föl­függesztés mellett a már előbb említett for­gatónyomaték nemcsak, hogy nem feszíti szét a létrákat, hanem azokat még inkább egymáshoz szorítja úgy, hogy a létrákat összekötő hevederek elszakadását kizárja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egyik kiviteli alakja látható és pe­dig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. és 8. ábrán pedig kétféle helyzetben oldalnézetben. Az (a) kampó a fölső (a) létrán az (i) csap körül forgatható. Utóbbi mélyebben fekszik, mint az alsó (b) létra (c) fokaiba kapaszkodó (d) része úgy, hogy az (e) létra súlya kö­vetkeztében föllépő a (d) pont körül forgató­nyomaték létrákat egymáshoz nyomja. Az (a) kampónak mozgását az (e) létrára erősített (f, g) ütközők határolják. Nyugalmi helyzetében az (a) kampó saját súlya alatt az (f) ütközőhöz támaszkodik, mikor is az (a) kampó lejtős (h) része oly helyzetben van, hogy az (e) létrának fölfelé való tolá­sánál az alsó létra (c) fokaiba való ütközés következtében a kampót a nyílirányában (3. ábra) kilengeti. Ezen kilengést a (g) üt­köző határolja, melyet úgy állítunk be, hogy a kampó saját súlya alatt az (f) ütköző felé visszabillenjen. Ugyancsak az (i) csap körül forgatható a (k) zárótag is, mely tudvalevőleg fölső létra leeresztésénél a kampónak a (c) fokokra való beadását gátolja (2. ábra). Ezen záró­tag nyugalmi helyzete a 3. ábrán teljes

Next

/
Thumbnails
Contents