41743. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkáliszulfátokból való kötőanyag előállítására

r -J* - ". * "** • i Megjelent 15)08. évi április Uo 25-én. MAGY. SZABADALMI KIH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41748. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás alkálisilikátokból való kötőanyag előállítására. SEYFRIED FRANZ JOSEF KERESKEDŐ R/M KÖLNBEN. A bejelentés napja 1907 október hó 28-ika. A gyakorlatban kitűnt, hogy alkáliszilikát­oldatok (vízüveg), melyek kötőanyag gya­nánt szolgálnak, ama rossz tulajdonsággal bírnak, hogy a külső levegő behatása alatt túl gyorsan jutnak sűrű, nehezen folyós állapotba, miáltal használhatóságuk, habár nincs is lehetetlenné téve, mégis igen meg van nehezítve. Jelen találmány ezen hátrányt azáltal küszöböli ki, hogy az alkáliszilikátokhoz al­káliszulfátokat adunk. Az eljárás példaképeni foganatosítási módja a következő: 30—33° Baumé-s káliumvízüveg-oldathoz ezzel egyenlő súlyú, 10%-os káliumszulfát­oldatot keverünk és ezen keveréket kötő­anyag gyanánt használjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás alkáliszilikátokból való kötőanyag előállítására, azáltal jellemezve, hogy az alkáliszilikátokhoz alkáliszulfátokat adunk hozzá, miáltal az alkáliszilikátok közvet­lenül oldhatókká válnak és csak később jutnak oldhatatlan állapotba úgy, hogy a kötőanyag túl gyorsau nem válhat Bűrűvé és nehezen folyóssá. °ÁLLAS RÍSZVÉNVTAMMAO NYOMDAM BUOAKSTEN

Next

/
Thumbnails
Contents